Interim teamleider aan het werk

Uit de praktijk - 3 juli 2020 - Door Marc van de Ven

Eind februari begon BCO-adviseur Savas van der Bend bij Niekée-vmbo in Roermond. Als interim teamleider kreeg hij de opdracht om de teamontwikkeling te begeleiden. Amper twee weken later kwam corona en werd alles anders. ‘Hij heeft het afstandsleren goed geïntroduceerd en tegelijkertijd ook het team helpen ontwikkelen.’

‘Belangrijk om bij afstandsleren aan de visie vast te houden’

Ontdekken waar je interesses en talenten liggen. Bij Niekée-vmbo gaan leerlingen daarmee vanaf de eerste dag aan de slag. Ze leren veel in de praktijk, onder meer in de eigen werkplaatsen en bij stagebedrijven. ‘Leerlingen en docenten hebben wel een eigen laptop’, zegt directeur Esther van Hinsberg. ‘Maar online lesgeven deden we niet. Dus wij moesten vol aan de bak toen de scholen dicht gingen.’ In opdracht van Esther stelde Savas een week voor de lockdown een divers team samen om afstandsleren voor te bereiden. ‘Diversiteit in een team is belangrijk’, zegt hij. ‘Qua kennis, vaardigheden, functie. Ook moet je snel kunnen handelen. Zo zat de roostermaker in het team: als wij roostertechnisch iets afspraken, was het een dag later geregeld.’

Relatie belangrijk

Vanuit de kaders van het managementteam gaf het crisisteam vorm aan het afstandsleren. ‘Ook bij les op afstand wilden we aan de schoolvisie vasthouden’, aldus Savas. Bij Niekée-vmbo is naast praktijkleren de onderlinge relatie en het persoonlijke contact belangrijk. Daarom begon iedere ochtend met een mentorles. ‘Leerling konden hier vertellen hoe het ging, waar ze tegenaan liepen’, zegt Jonus Jakhjoukh, docent economie en lid van het crisisteam. ‘Ook hebben we direct alle ouders gebeld. Om de plannen te vertellen, maar ook om te vragen of ze ondersteuning nodig hadden om hun kind op een goede manier online onderwijs te kunnen laten volgen.’

Leerlingen van Niekée ontdekken in de praktijk waar hun interesses en talenten liggen.Leren van elkaar

Na de mentorles volgde zowel ’s ochtends als ’s middags een lesblok. Na afloop van de lessen was er ruimte voor individueel contact met de mentor. Docenten kregen van tevoren een spoedcursus Google Classroom en instructiefilmpjes maken. Ook koppelde het crisisteam een ict-bedreven docent aan een collega met minder computervaardigheden en werden groepjes geformeerd om met elkaar te reflecteren op het online lesgeven: wat gaat goed, waar loop je tegenaan? Tijdens de teambijeenkomsten deelden de groepjes hun bevindingen om van elkaar te leren.

Ouders en leerlingen positief

Na drie weken hield de school een eerste evaluatie onder leerlingen, ouders en docenten. ‘Die twee lesblokken bleken voor veel leerlingen te vrijblijvend’, vertelt Savas. ‘We hebben het rooster daarop strakker gemaakt. Dat zorgde voor meer rust. Ook zijn we meer vakken online gaan geven en kregen leerlingen praktische opdrachten om thuis uit te voeren.’ Uit de tweede evaluatie, weer drie weken later, bleek dat de aanpassingen gewaardeerd werden. Esther: ‘Zowel van ouders als van leerlingen kregen we zeer positieve reacties op onze werkwijze.’

"Leerlingen die extra aandacht nodig hadden, kregen op school maatwerkbegeleiding"

Jonus Jakhjoukh, docent economie en lid van de taskforce Niekée-vmbo in Roermond

Maatwerkbegeleiding

Vanaf het begin heeft Niekée-vmbo oog gehad voor leerlingen die extra aandacht nodig hadden, aldus Jonus. Bijvoorbeeld omdat de thuissituatie zich niet leende voor afstandsleren of omdat een leerling achterstand dreigde op te lopen. ‘Voor deze leerlingen hebben we maatwerkdagen op school ingepland. Het ondersteuningsteam zorgde die dagen voor extra ondersteuning.’ Maatwerkdagen blijven ook post-corona bestaan, aldus Savas. ‘We hebben kwetsbare leerlingen goed in beeld. We gaan voor hen extra uren roosteren na de zomer. Maar deze maatwerkuren willen we ook openstellen voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.’

Crisisteam is nu taskforce

De school is inmiddels weer open volgens het 1,5-meterprotocol. Het crisisteam blijft – wellicht in wisselende samenstellingen - bestaan onder de naam taskforce. ‘De werkwijze met een breed samengesteld team is goed bevallen’, aldus Esther. ‘Het zorgt voor betrokkenheid, eigenaarschap bij docenten. De taskforce gaat voorop lopen bij veranderingen en projecten initiëren.’ Ze kijkt tevreden terug op de voorbije periode. En op de bijdrage van Savas, wiens taak er bijna opzit. ‘Hij heeft het afstandsleren goed geïntroduceerd en tegelijkertijd ook het team helpen ontwikkelen. Samen met het team heeft hij successen geboekt.’ Jonus is het met haar eens. ‘Savas heeft het super gedaan. Hij is rustig, duidelijk, gestructureerd en communicatief sterk. We gaan hem missen.’

Meer informatie bij Savas van der Bend via savasvanderbend@bco-onderwijsadvies.nl