Interim-directeur Johan Stevens brengt rust en overzicht op drie basisscholen in Venlo - interimmers met een plus

Uit de praktijk - 27 januari 2020 - Door Guusje Bos

Johan Stevens is van 1 januari 2019 tot juli 2019 actief geweest als interim-meerscholendirecteur op basisschool Natuurlijk, Palet en voltijdsvoorziening Extralent in Venlo. In dit interview deelt hij zijn ervaringen.

Wat was de vraag van de scholen?

De drie Venlose scholen waren op zoek naar een interim-meerscholendirecteur ter vervanging van de huidige directrice die met zwangerschapsverlof ging. Via de bestuurder is de vraag bij BCO binnengekomen waarna ik een sollicitatiegesprek heb gehad met een bestuurder en directeur. Tijdens dit gesprek heb ik gevraagd naar de behoefte van de scholen: waar zij naar op zoek waren en wat er van mij verwacht werd? Het is belangrijk dat er een goede match is tussen de opdrachtgever en een interim-manager en dat het voor beide partijen passend is. Ik ben bijvoorbeeld niet de juiste persoon als je iemand zoekt die alleen ‘op de winkel komt passen’. Ik kijk altijd naar onderwijsprocessen, teamsamenwerking en probeer dat ook continu te optimaliseren. Uit het gesprek bleek dat dit voor beide partijen een goede match was en vanaf 1 januari 2019 ben ik dan ook aan de slag gegaan op de scholen.

Hoe heb je het werk als interim-meerscholendirecteur ervaren?

Het was een leuke leerzame ervaring en ik was erg blij met de oprechte samenwerking met het managementteam verdeeld over twee locaties. Al vrij snel zijn we samen op zoek gegaan naar wat nodig was en hoe we samen de volle agenda effectief konden invullen. We hebben ons onder andere bezig gehouden met werkverdelingsplannen, een strategisch schoolplan en de sluiting van een van de scholen. In dit alles hebben we de focus gelegd op hoe we het eigenaarschap zo maximaal mogelijk bij de onderwijsprofessionals konden krijgen. Hoe zetten we de mensen in hun kracht en geven we ze verantwoordelijk? Dit was namelijk al de visie van de school, hierin waren al stappen gezet maar dit vraagt veel aandacht in de verdere doorontwikkeling. Hier heb ik tijdens mijn interim-periode samen met het management en team een aantal vervolgstappen in gezet.

Je geeft aan dat je je bezig hebt gehouden met werkverdelingsplannen en een strategisch plan. Vertel daar eens iets meer over.

De scholen zaten middenin een visieontwikkelingstraject en een onderdeel hiervan was het strategisch beleid. Ik heb samen met het managementteam een schoolplanbreed kader weggezet en de teams de opdracht gegeven om hun eigen schoolplan te ‘vermaken’ zodat het past binnen de algemene visie.
Daarnaast heb ik me bezig gehouden met het implementeren van werken in ontwikkelteams. Ook hier was al een eerste aanzet voor en dit is concreter geworden door de ontwikkeling van werkverdelingsplannen. De verantwoordelijkheden voor alle teamleden vastgelegd. Het was mooi om te zien dat dit proces rondom rollen en verantwoordelijkheden ook zichtbaar was tijdens vervolgvragen vanuit de school. De rol van de voorzitter van de ontwikkelgroep was hierin goed zichtbaar.

Wat heb je er van geleerd?

Een goede afstemming met het management is van groot belang zodat je steeds op dezelfde lijn zit met alles wat je doet. Daarnaast is het belangrijk om je plek als interim-directeur te kennen. Je moet je er continu bewust van zijn dat je ergens tijdelijk bent en de scholen zoveel als mogelijk sterker moet achterlaten dan het moment dat je er gestart bent. Je moet een situatie creëren waarin de terugkerende directrice haar werk over kan nemen en door kan gaan zoals het ging. De overdracht is hier een belangrijk onderdeel in zodat het een afgerond verhaal wordt. Ook is de back-up van collega’s bij BCO erg fijn om af en toe te sparren en af te stemmen over inhoudelijke onderwijskundige vragen, je hoeft het niet allemaal alleen te doen.

Welke reacties heb je gekregen van de klant?

Ik heb van zowel de bestuurder, de directeur die ik heb vervangen, het managementteam en het team teruggekregen dat ze heel tevreden waren. Met name de rust en het overzicht over een best ingewikkelde situatie van drie scholen konden ze erg waarderen. Door het stellen van de goede vragen heb ik mensen continu aan het denken gezet en op basis van gevoerde gesprekken, heb ik op een aantal punten logische besluiten genomen. Dit werd als zeer prettig ervaren, mensen voelden zich ook erg gehoord.

Heb je ook nog voorbeelden van andere vragen waarvoor iemand op interim-basis wordt ingeschakeld?

Ik heb nu de vraag gekregen om plaatsvervangend directeur te zijn. De directeur blijft dus aan het werk, heeft de leiding maar op momenten dat hij niet aanwezig is dan heb ik de leiding. Daarnaast heb ik op deze school ook de opdracht gekregen om de directie en het management te ondersteunen en coachen in de huidige ontwikkelprocessen. Het is dus een mengeling tussen adviseur en directeur. Een hele interessant opdracht waar een goede duidelijke taal belangrijk is zodat iedereen weet wanneer ik welke rol heb en wat ze van mij kunnen verwachten.

Neem voor meer informatie contact op met Johan Stevens of johanstevens@bco-onderwijsadvies.nl of 06 150 769 70.