Hoe zorg je ervoor dat schoolbesturen, gemeenten en de zorg effectief samenwerken? - samenwerken over eigen grenzen heen

Uit de praktijk - 10 februari 2020 - Door Jan-Jos Janssen

Samenwerken lijkt zo eenvoudig. Iedereen kent het woord en toch gaat het in de praktijk vaker niet dan wel vlekkeloos. Het spreekwoordelijke gezegde ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’ is er niet voor niets. Samenwerken is een belangrijke manier om je doel te behalen. Vaardigheden zoals luisteren en de ‘uitdaging’ continu aandacht te geven zijn voorwaarden om te komen tot de gewenste verbetering.

Uit ervaring weet ik dat schoolbesturen op tal van fronten willen samenwerken. Samenwerken gaat beter als iedereen daarbij belang ervaart. Verder moet men bereid zijn om afspraken te maken en die vervolgens ook na te komen. Daarnaast moet het doel voor iedereen duidelijk zijn. Het bereiken van dat doel moet niet te ver in de toekomst liggen. Successen moeten samen behaald en gevierd kunnen worden. Daarnaast is het essentieel dat alle partijen vertrouwen hebben en ook houden. Ook geldt hierbij dat er sprake is van geven en nemen. Goed persoonlijk contact en open professionele communicatie tussen de bestuurders helpt zeker om samenwerking te bevorderen.

Think big, start small

Schoolbestuurders ontmoeten elkaar regelmatig bij verschillende gelegenheden: bij de diverse regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs, bij de platformtafels PO, bij het overleg in de gemeente in het kader van de lokale educatieve agenda. Om te voorkomen dat een dergelijk overleg vooral een ‘praatclub’ is, is het van belang om de samenwerking op inhoud concreet te maken en samen te bepalen wanneer de samenwerking geslaagd is. Het devies ‘think big, start small’ is hier van toepassing.’

Het kind van de ouder, is de leerling van de school en de burger van de gemeente

Een goed voorbeeld van een dergelijke samenwerking tussen gemeente, schoolbesturen, gezondheidszorg en sociaal-cultureel werk is de gemeente Stein. Daar heb ik vanuit mijn werk bij BCO de ontwikkeling van het Lokaal Integraal Jeugdbeleidsplan begeleid. In dit plan heeft de gemeente Stein samen met schoolbesturen, het samenwerkingsverband passend onderwijs, jeugdgezondheidszorg, organisaties voor kinderopvang, peuterzalen en sociaal-cultureel werk richtinggevende afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van VVE, passend onderwijs, jeugdzorg en onderwijs voor de periode 2020-2023. Daarbij is de volgende uitspraak leidend: ‘Het kind van de ouder, is de leerling van de school en de burger van de gemeente’.

Op afzienbare termijn komen bestuurders en wethouders uit de regio bijeen om over de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en zorg van gedachten te wisselen. Ons doel: je inspireren tot samenwerking rondom het (jonge) kind om zo hun kansen te vergroten. 

Neem voor meer informatie contact met mij op via jan-josjanssen@bco-onderwijsadvies.nl of 06 518 273 53.

Credits foto: yanalya - www.freepik.com