Hoe houd ik de ontwikkelde aanpak vast? - Kansrijke Combinatiegroepen

Uit de praktijk - 8 juni 2017 - Door Miriam Krijnsen (voormalig medewerker)

Zeker in kleinere scholen kan het vertrek van een leerkracht meteen zorgen voor onbalans en het weglekken van ontwikkelde kennis en vaardigheden. Hoe kan er voor gezorgd worden dat dit niet gebeurt?

Natuurlijk moeten de afgesproken aanpak en de bijbehorende organisatie, werkvormen en hulpmiddelen worden vastgelegd. Om zo’n document niet te laten ‘verstoffen’, moet het zeker één keer per jaar door het team worden doorgenomen en getoetst op de actualiteit. Doen we het zo nog? Zijn er toevoegingen nodig? Waarom dan? Zo’n gesprek met elkaar houdt het document levend en blijft de afgesproken aanpak in het denken en handelen van het team.

Maar er kan meer. Collegiale bezoeken en de collegiale gesprekken over de bezochte activiteiten/lessen tussen professionals dragen bij tot afstemming en borging. Bezoeken kunnen worden gedaan door leidinggevenden, maar ook door collega leerkrachten onderling.

Het samen lessen voorbereiden, de uitvoering daarvan, de gezamenlijke reflectie en de eventuele bijstelling draagt bij aan verdere verdieping, verbreding en verankering. Filmbeelden maken deze werkcyclus nog krachtiger.

Tenslotte zou het handelen van de leerkracht binnen de aanpak van Kansrijke Combinatiegroepen gesprekspunt moeten zijn in de ontwikkelgesprekken die de leidinggevende voert met iedere leerkracht. Beider inbreng maakt onderdeel uit van dit gesprek en zorgt voor waardevolle input om te komen tot vervolgacties.

Dit was het laatste blog in een serie van zes over de aanpak van Kansrijke Combinatiegroepen. Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen? Neem contact op met een van onze adviseurs die bij dit blog vermeld staan.

Lees meer over Kansrijke Combinatiegroepen.

Lees ook de eerdere blogs in deze reeks over Kansrijke Combinatiegroepen:
Blog 1: Ook zo hard gewerkt en nog niet alles af?
Blog 2: Hoe geef ik alle kinderen weer echte aandacht?
Blog 3: Van onderwijsbehoeften naar de leerlijn en weer terug, hoe doe ik dat?
Blog 4: Verbonden lessen, hoe zien die er dan uit?
Blog 5: Inspirerende voorbeelden delen