Hoe ervaart een peuter met een taalachterstand de gebaren van zijn juf?

Uit de praktijk - 8 maart 2020 - Door Ivonne Erens-Klücken

Wil je als pedagogisch medewerker aan de slag met gebaren in de peuteropvang en ben je benieuwd naar het effect ervan op de kinderen met een taalachterstand? Dit (fictieve) praktijkvoorbeeld geeft je een beeld.

Onderstaand filmpje vertelt het verhaal van Mohammed uit Syrië. Het laat zien hoe hij een dag op de peuteropvang ervaart en wat het gebruik van de gebaren door de juffrouw voor hem betekenen. 

Aan de slag met gebaren in de peuter-, kleuteropvang of in het basisonderwijs?

Mooi Gebaar is er voor 0-4 jaar. Gebaren werken ondersteunend in de communicatie met anderstalige en taalzwakke kinderen. Het doel is een gevoel van veiligheid, welbevinden en betrokkenheid te bevorderen en het stimuleren van de taalontwikkeling.

De gebaren zijn gericht op dagelijkse activiteiten en verzorging. Bijvoorbeeld: spelen, opruimen, mama, papa, bouwen, puzzelen, enz.
In alle workshops wordt aandacht besteed aan het zelf opzoeken van nieuwe gebaren n.a.v. thema’s.

Meer weten of meteen starten?

Wij kennen de dagelijkse praktijk. We leren niet alleen gebaren aan maar helpen de pedagogisch medewerkers/leerkrachten zelf gebaren te kiezen bijvoorbeeld bij een prentenboek, een liedje en deze op te zoeken en te implementeren in de kinderopvang/op de basisschool.

Neem contact op met Ivonne Erens via 06-15895455 of ivonneerens@bco-onderwijsadvies.nl.