Herhaald lezen, waarom blijft dat zó belangrijk?

Uit de praktijk - 5 juni 2017 - Door Jasmijn Bracke

Ouders en leerkrachten van een kind met (ernstige) dyslexie horen het elke week opnieuw: ‘Oefen elke dag samen hardop met uw kind; Maak het leesmoment gezellig; Lees elke bladzijde twee tot drie keer om het leestempo te kunnen verhogen. Het technisch lezen gaat met name vooruit door maar zoveel mogelijk ‘leeskilometers’ te maken.’ Hoe verder de leerling in het basisonderwijs komt en verder gaat in het voortgezet onderwijs, hoe groter het belang van een sterke begrijpend leesvaardigheid wordt. Kinderen leren hoe zij de informatie uit het lesboek kunnen onthouden voor de toets of kunnen gebruiken in een presentatie. Rekensommen worden taliger en het niveau van begrijpend lezen kan zomaar ook het resultaat op de rekentoets bepalen. Maar wanneer het technisch lezen veel moeite kost, is er minder ‘ruimte’ om ook te begrijpen en te verwerken wat je leest. Binnen een dyslexiebehandeling is er vooral aandacht voor het verbeteren van het technisch lezen.

Gelukkig blijkt dat strategieën en oefeningen voor het versterken van het technisch leesniveau óók een positief effect hebben op de begrijpend leesvaardigheid!  Dit jaar presenteerde dr. Kees Vernooy zowel op de Nederlandse Dyslexie Conferentie als op de ResearchED in Amsterdam de mogelijkheden van close reading. Close reading is gericht op het ontdekken van diepere betekenislagen in een tekst. Om die te kunnen vinden en te begrijpen is herhaald lezen en aandachtig lezen van groot belang. En dat zijn precies de adviezen om het technisch leesniveau van kinderen met dyslexie te stimuleren. Verschillende onderzoeken laten zien dat close reading effectief is voor het leesbegrip van kinderen die een hoog leesniveau hebben, maar ook de zwakke lezers profiteren . Verder bleek uit een analyse van verschillende onderzoeken dat herhaald lezen niet alleen een positief effect heeft op het leestempo, maar ook op het begrip van de tekst. Met alleen herhaald lezen van een tekst zijn we er natuurlijk niet. Vernooy laat zien hoe zwakke lezers middels herhaald lezen betrokken kunnen worden bij een tekst. Daarbij is er aandacht voor woordenschat (moeilijke woorden vooraf bespreken), herhaald lezen (koorlezen en zelfstandig oefenen) en discussiëren over het doel en de betekenis van de tekst.

De adviezen m.b.t. herhaald lezen na een dyslexieonderzoek of bij de afronding van een behandeltraject zijn dus, mits goed uitgevoerd, helpend voor het technisch én het begrijpend lezen. Dat neemt niet weg dat een flinke portie geduld, motivatie en de juiste hulpmiddelen zeer belangrijk blijven!