Hebben we de Week tegen pesten nog nodig?

Uit de praktijk - 16 september 2019 - Door Sigrid Bokkers

Dit is een vraag die me al langer bezig houdt en volgens mij is het antwoord toch echt ‘ja’. Het onder de aandacht houden en brengen van de heftige gevolgen van pesten is voor alle leeftijden en culturen van belang. Respectvol met elkaar en de omgeving omgaan is een belangrijke vaardigheid om fijn met elkaar te kunnen samenleven. Zet dus naast de Week van respect (4 t/m 10 november 2019) ook de Week tegen pesten (23 t/m 27 september 2019) op je schoolkalender.

Op social media zag ik laatst dit mooi bericht voorbij komen waarin de empathische vaardigheden van een kind worden uit- en toegelicht: ‘Amerika ontroerd door jongetje dat autistisch klasgenootje helpt op eerste schooldag’. Mooi dat hier aandacht voor is, maar het zegt ook iets over het feit dat we hier positief verbaasd over zijn. Een jongen van 8 jaar die beroemd is geworden omdat hij een leeftijdsgenoot heeft geholpen en ondersteund. Met name in Amerika zijn de nieuwsberichten de afgelopen tijd gericht op polarisatie in plaats van gezamenlijkheid. De positieve berichten zijn dan ook meer dan welkom. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat elkaar helpen en ondersteunen de normaalste zaak van de wereld wordt?

Werken aan een positieve groepsvorming

Op Nederlandse scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zien we dat in de eerste weken van een schooljaar er steeds vaker aandacht is voor positieve groepsvorming. Hierdoor zorg je er op een preventieve manier voor dat iedereen elkaar beter leert kennen en zich kan verwonderen over de overeenkomsten en verschillen. En vervolgens leert deze verschillen te accepteren en te respecteren. Samen leren leerkrachten, leerlingen en ouders je hoe je elkaar kunt helpen en ondersteunen en wat je kunt leren van en met elkaar.

Samen naar sociale en verantwoordelijke kinderen

Maak leerkrachten, ouders en leerlingen bewust van het belang van burgerschap, de sociaal emotionele vaardigheden en een veilig, positief klimaat. Ga samen preventief aan de slag om de kinderen goed voor te bereiden op het mooie maar ook ingewikkelde leven waarvan ze deel uit gaan maken en ze voor een deel ook al midden in staan. Laat ze inzien dat elkaar helpen maar vooral ook iedereen accepteren en respecteren belangrijk is.

Wij willen graag hierover in gesprek hoe je dit het beste aan kunt pakken op jouw school? Neem contact met mij op via sigridbokkers@bco-onderwijsadvies.nl of 06 194 919 04.