Gedragswetenschapper en adviseur Anke Geraads brengt onderwijs en zorg samen

Uit de praktijk - 22 juni 2020 - Door Guusje Bos

Anke Geraads werkt sinds dit schooljaar bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning. In dit interview vertelt zij over haar werkzaamheden bij BCO.

Waarom heb je voor BCO gekozen?

Voordat ik de overstap heb gemaakt naar het onderwijs ben ik werkzaam geweest in de jeugdzorg en de specialistische jeugd-ggz. Daar fascineerde de combinatie van zorg en onderwijs mij al vanaf het begin. Binnen BCO werk ik nu als adviseur op dat snijvlak. Bovendien is er veel onderwijsexpertise in huis.

Hoe bevalt het tot nu toe bij BCO?

Ik heb veel enthousiaste en betrokken collega’s om me heen. Vanuit verschillende invalshoeken en manieren van denken ontstaan door samenwerking verrassende diensten en oplossingen. Als adviseur houd ik me op dit moment vooral bezig met leerlingondersteuning (o.a. klassenbezoeken en consultaties) en coaching van ib'ers, teamleiders en kwaliteitsteamleden. Verder ligt mijn focus op de samenwerking tussen ouders, school en andere betrokkenen. Één dag in de week werkzaam als gedragswetenschapper binnen het vo, afdeling praktijkonderwijs.

Wat doe je als gedragswetenschapper binnen het vo, afdeling praktijkonderwijs?

Als gedragswetenschapper binnen het praktijkonderwijs op het Raayland College in Venray ben ik onderdeel van het ondersteuningsteam. Samen met de teamleider en de ondersteuningscoördinator ben ik verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Vraagstukken die er liggen rondom het functioneren van de leerling worden in gezamenlijkheid met de mentor of docent opgepakt. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het zorgbeleid en de aanname en uitstroom van leerlingen. Als gedragswetenschapper sluit ik aan bij rondetafeloverleggen met hierbij aandacht voor ouderbetrokkenheid en de onderwijsbehoeften en het ontwikkelingsperspectief van leerlingen. Het is een fijne ervaring om te werken op deze school, omdat ik vanuit mijn expertise een steentje kan bijdragen.

Kun je iets meer vertellen over de andere werkzaamheden bij BCO?

Ik ben als psychologe lid van het bovenschoolse ondersteuningsloket van Fortior. Dit loket kan ingeschakeld worden voor advies over de ontwikkeling van een kind, met name als de grenzen van zorg (dreigen te) worden bereikt en afwegingen gemaakt worden ten aanzien van zorg op basisschool dan wel plaatsing in het sbo. Deze rol past goed bij mij als professional en mijn kennis en ervaring: hoe kom je tot een passend besluit zodat een leerling tot ontwikkeling komt?
Verder ben ik op verschillende basisscholen als HGPD-adviseur of bovenschools kwaliteitsteamlid in gesprek met teamleiders, ib-ers en kwaliteitsteamleden over didactische en pedagogische vraagstukken. Dit betreft betrokkenheid op zowel leerlingniveau, groepsniveau als bovenschools niveau. Ik ben sparringpartner en tevens critical friend met als doel de onderwijsprofessionals verder te helpen.

Wat zijn je sterke kanten als gedragswetenschapper?

Ik kijk zonder oordeel naar leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals. Ik hoor vaak terug dat ik duidelijk en daadkrachtig ben en werk op een prettige, coachende manier. Daarnaast ben ik analytisch sterk: ik heb het vermogen en inzicht om op afstand en overstijgend te kijken naar bepaalde zaken. Door informatie te verzamelen kom ik tot een gedegen advies.

Welke eerdere ervaringen heb je meegenomen in je huidige werk?

Als gedragswetenschapper heb ik me onder andere beziggehouden met thuiszittende kinderen die zijn uitgevallen in het onderwijs, mede vanwege complexe problematiek. Hieruit heb ik meegenomen dat communicatie erg belangrijk is en geleerd hoe je verbindingen kunt leggen tussen partijen. Mijn uitdaging is om zorg, onderwijs en ouders op een goede manier samen te brengen.

Neem voor meer informatie contact op met Anke Geraads via ankegeraads@bco-onderwijsadvies.nl of 06 158 597 85.