Betrokken rekenaars in de combinatiegroep

Uit de praktijk - 9 januari 2017 - Door Ruud van der Donk

Hoe kan het dat ons kind rekenen ineens leuk is gaan vinden? Een vraag van ouders aan Jessica Postma. De leerkracht én rekenexpert van basisschool De Laak in Wamel heeft er wel een antwoord op.

‘Voor harde opbrengsten kun je kijken naar het Cito-leerlingvolgsysteem’, stelt leerkracht Jessica Postma van groep 7-8. ‘En dan zie je groei in vaardigheden.’ Ze is lovend over rekenonderwijs in het kader van Kansrijke Combinatiegroepen, dat vorig jaar als pilot in groep 3-4 begon, maar inmiddels in alle klassen van De Laak is ingevoerd. Ook de Onderwijsinspectie prees de school recentelijk. Daarmee is De Laak niet alleen een voorbeeld voor andere scholen, het maakt ook de weg vrij om het predicaat Excellente School te verkrijgen. Er wordt in de klassen gewerkt met rekenmaatjes. ‘Ik zie dat de kinderen daardoor veel meer betrokken zijn bij de lessen en actiever zijn. Ze geven ook aan wanneer ze extra willen oefenen.’ Jessica glundert door zulk gedrag. ‘Het sluit aan bij onze visie om boeiend onderwijs te geven. We zien het eigenaarschap van de leerlingen groeien.’

Focus door het blokplan

De leerkrachten van De Laak kijken nu minder naar de methode. En waar nodig passen ze de methodetoetsen aan. Hun focus ligt op de leerlijnen en daarbij laten ze de onderwijsbehoefte van kinderen leidend zijn. Vervolgens maken ze werkbare groepsplannen, blokplannen genoemd, met rekendoelen. ‘In het blokplan bepaal je waar het mogelijk is om één instructie te geven. Je hoeft dan niet elke keer te hoppen van de ene naar de andere groep.’ Dat geeft rust, waardoor er meer tijd ontstaat voor verlengde instructie en rekengesprekjes met leerlingen. ‘Je hoort dan bijvoorbeeld hoe ze aan de uitkomst van een rekensom zijn gekomen.’

Interne rekenexpert

Het traject met adviseur Anne van Bijnen maakte duidelijk dat er een interne rekenexpert nodig was, die ook een gezamenlijke taal binnen het team kon brengen. Jessica nam die rol op zich. Anne begeleidde haar in het opstellen van blokplannen en het coachen van collega-leerkrachten. ‘Ik keek de kunst af en nu heb ik zelf de regie over het opstellen van blokplannen met een leerkracht.’ Ook werd een opzet voor een digitaal borgingdocument gemaakt. Daarvoor maakten Anne en Jessica filmpjes tijdens de groepsbezoeken. Zowel van didactische werkvormen als van rekengesprekken en organisatie. Stap voor stap nam Jessica de teambegeleiding van Anne over, waardoor de expertise zowel inhoudelijk als organisatorisch de school ingroeide. Als belangrijkste opbrengst van de rekenaanpak noemt Jessica het toegenomen vakmanschap van de leerkrachten. ‘De leerkrachten kijken naar de gestelde doelen in het blokplan en bepalen welke opdrachten uit de methode daarbij passen.’ In het begin twijfelden collega’s of ze het wel goed deden als ze hun lessen arrangeerden buiten de methode om. ‘Nu ze de positieve resultaten zien, is hun vertrouwen gegroeid’, concludeert Jessica.

Meer informatie via annevanbijnen@bco-onderwijsadvies.nl

Lees het artikel in onze nieuwsbrief van mei 2017

Dit artikel is een vervolg op ‘Goed rekenonderwijs in sterk gedifferentieerde groepen' (nieuwsbrief januari 2016) en ‘Een rekenles met hoge opbrengsten’ (nieuwsbrief mei 2016).

Lees het voorgaande artikel in onze nieuwsbrief van januari 2016

Lees het voorgaande artikel in onze nieuwsbrief van mei 2016