5 tips om ouderbetrokkenheid te stimuleren

Uit de praktijk - 15 februari 2017 - Door Sigrid Bokkers

Voor geen enkele school is het een vraag of ouderbetrokkenheid belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Uit diverse onderzoeken (o.a. door Prof. Dr. Micha de Winter) is gebleken dat een positieve samenwerking tussen ouders en school een zeer goede en constructieve impuls geeft aan de ontwikkeling.

Maar hoe zorg je dat ouders actief betrokken worden bij diverse aspecten van school: formeel en informeel, over de ontwikkeling van hun kind, over de sfeer in de groep of over ontwikkelingen op schoolniveau?

5 tips om ouderbetrokkenheid op school te stimuleren

  1. Zorg dat de leerkrachten en ouders, maar ook ouders onderling, met elkaar in contact komen. Stel ze aan elkaar voor en geef ze de kans om met elkaar verbonden te raken.
  2. Partnerschap met ouders geeft een duidelijke meerwaarde. Onderzoek samen waar zinvol is om samen te werken.
  3. Wees complementair aan elkaar. Bekritiseer niet elkaars onvermogen, maar bekijk waar je elkaar kunt versterken en wie welke expertise heeft en waarbij je die kunt inzetten.
  4. Het gaat om het kind, niet om de ouder. Het doel van ouderbetrokkenheid is om het positieve verschil te maken in het leven en de ontwikkeling van het kind. De ouder en de leerkrachten zijn hierbij de mediatoren.
  5. Geef energie en je krijgt energie terug. Toon enthousiasme, waardering en begrip naar ouders en je krijgt dit terug (you get what you give).

Bron: www.actiefouderschap.nl

hier het good practice voorbeeld van actief ouderschap op basisschool De Josefschool in Overloon.

Lees ook het blog van Liesbeth met tips om de leerling en ouder actiever te betrekken bij het 10 minutengesprek.