AanbodThema's

Taal en lezen

Taal is de basis van communicatie en leren. Taalvaardig zijn betekent dat je succesvol kan deelnemen aan de maatschappij. Wij leggen in het taal- en leesonderwijs waar mogelijk betekenisvolle, thematische verbindingen tussen de taaldomeinen onderling en overige kennisgebieden, zoals wereldoriëntatie.

Ontwerpschema samenhang tussen de taaldomeinenSamen met jullie ontwerpen we een aanpak passend bij de visie, de leerlingpopulatie en gebruikte methodes en bronnen. Coöperatief leren en 21eeuwse vaardigheden integreren we in de aanpak. Zo maak je een sprong naar interactief en gepersonaliseerd taal- en leesonderwijs.

Ons aanbod taal- en leesonderwijs voor

Woordenschat

Bekijk ons aanbod

> Woordenschat

Woordenschat

Lezen

Bekijk ons aanbod

> Technisch lezen
> Begrijpend luisteren en lezen

Lezen
Schrijven - Spelling - Taalbeschouwing

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften

Bekijk ons aanbod

> Voorkom leesproblemen met Bouw!
> Dyslexieonderzoek en -begeleiding
> Logopedie
> Mooi gebaar gebaren als ondersteuning in de communicatie met kinderen van 0 tot 4 jaar met onvoldoende taalvaardigheden
> Topklassen het coachen van kinderen met een taalachterstand
> Netwerk Nt2 taal en cultuur 'Op weg met nieuwkomers'

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften

Downloads