Taal en lezen

Thema

Taal is de basis van communicatie en leren. Taalvaardig zijn betekent dat je succesvol kan deelnemen aan de maatschappij. Wij leggen in het taal- en leesonderwijs waar mogelijk betekenisvolle, thematische verbindingen tussen de taaldomeinen onderling en overige kennisgebieden, zoals wereldoriëntatie.

Samen met jullie ontwerpen we een aanpak passend bij de visie, de leerlingpopulatie en gebruikte methodes en bronnen. Coöperatief leren en 21eeuwse vaardigheden integreren we in de aanpak. Zo maak je een sprong naar interactief en gepersonaliseerd taal- en leesonderwijs.Ontwerpschema samenhang tussen de taaldomeinen

Taal en lezen in 2032

Bekijk ons aanbod

> Taal Integraal Op Een Weekschaal
> Aan de slag met eta-leren in de klas
> Kies de taal- of leesmethode die bij jouw school past
> Coöperatief leren en taal
> Van problematische naar kansrijke combinatiegroepen
> Taalaudit

Lezen

Bekijk ons aanbod

> Technisch lezen
> Begrijpend luisteren en lezen

Woordenschat

Bekijk ons aanbod

> Woordenschat

Schrijven - Spelling

Bekijk ons aanbod

> Schrijven gaat verder dan het vakantieverslagje
> Spelling: flexibel bewegen over de leerlijnen

Jonge kind

Bekijk ons aanbod

> Begrijpend luisteren
> Jonge kinderen leren de Engelse taal met EarlyBird

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften

Bekijk ons aanbod

> Voorkom leesproblemen met Bouw!
> Dyslexieonderzoek en -begeleiding
> Logopedie
> Mooi gebaar gebaren als ondersteuning in de communicatie met kinderen van 0 tot 4 jaar met onvoldoende taalvaardigheden
> Topklassen het coachen van kinderen met een taalachterstand
> Netwerk Nt2 taal en cultuur 'Op weg met nieuwkomers'

Nieuws over taal en lezen

Als je kiest voor advies over taal- en leesonderwijs door BCO mag je ervan uit gaan dat onze adviseurs op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen. Daarvoor gebruiken zij onder andere het blogspot Taal. 

Open het blogspot Taal