Startersdag SWPBS voor nieuwe leerkrachten

€ 340,- per deelnemer voor 1 dag en 1 terugkommiddag

Belangrijke informatie

Datum n.t.b.

Er is op dit moment geen scholing gepland. Toch interesse? Neem contact op met de cursusleider.

BCO - Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo
€ 340,- per deelnemer voor 1 dag en 1 terugkommiddag

Inhoud Startersdag

Je maakt kennis met de uitgangspunten, de methode en ervaart wat het is om op een PBS-school te werken. Je neemt de afspraken (gedragsverwachtingen, visualisaties, beloningssysteem) mee die je eigen school al gemaakt heeft waardoor theorie en praktijk elkaar versterken. De leerkracht maakt het verschil door deze PBS-aanpak uit te dragen en voort te leven.

Inhoud terugkommiddag

Na ongeveer 8 weken is er een ervaringsbijeenkomst. Iedereen heeft dan een periode gewerkt met de gedragslessen en het schoolbekrachtigingssysteem, parels en puzzels zullen worden besproken en oplossingen worden samen geïnventariseerd. Daarbij zal er aandacht zijn voor leerlingcompetenties en leerkrachtvaardigheden. Een verdieping op leerlingen die iets extra’s nodig hebben (gele interventies) zal in dit dagdeel gepland worden. Wanneer de tijd het toelaat wordt er een koppeling gemaakt met executieve functies (denk aan emotie regulatie) en het zojuist verschenen boek ‘regie in de klas’ van Tom Bennett.

Opbrengsten:

  • De deelnemers kennen de visie en uitgangspunten van PBS.
  • De deelnemers weten wat belangrijk is bij de 5 stappen van het aanleren van gewenst gedrag.
  • De deelnemers hebben kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het werken op een PBS-school.
  • De deelnemers kunnen de eigen schoolbrede afspraken vertalen naar groepsafspraken.

€ 340,- per deelnemer voor 1 dag en 1 terugkommiddag

Interesse in deze scholing?

Er is op dit moment geen scholing gepland. Toch interesse? Neem contact op met de cursusleider.