Sociale veiligheid op school

Thema

Merk je dat op jouw school leerlingen behoefte hebben aan autonomie, ruimte en duidelijkheid maar heeft je team onvoldoende handvatten om dit vorm te geven? Lopen jullie tegen storend gedrag aan? Onze adviseurs gaan met jouw team aan de slag om het effectief omgaan met gewenst en ongewenst leerlinggedrag te versterken.

Blijvend aandacht besteden aan een veilig, positief pedagogisch klimaat is voor alle scholen een belangrijke opdracht. Rust en veiligheid in de klas hebben een positieve invloed op zowel het welbevinden als de leerresultaten van leerlingen. Wij kijken vanuit pedagogisch optimisme, we gaan uit van de kracht van de leerling en de leerkracht, naar het gedrag van de leerlingen en de bijbehorende onderwijsbehoeften. Door te werken met een gecertificeerde methode of een keuze te maken uit onze korte gedragstrajecten werk je samen aan een veilig leerklimaat. Wij sluiten daarbij natuurlijk aan op de huidige situatie en stemmen dit met jullie af.

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een krachtige evidence-based aanpak om preventief te werken aan het sociaal-emotionele klimaat in de school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs. Deze aanpak bevat tevens een module voor peuters.

Lees meer over de aanpak en implementatie van De Vreedzame School

SWPBS - Schoolwide Positive Behavior Support

Hoe kun je op school een effectieve en krachtige aanpak voor gedrag realiseren voor alle kinderen, leerkrachten en ouders? Dat kan met SWPBS. De aanpak geeft handvatten voor een preventie en curatieve afstemming in het basis- en voortgezet onderwijs.

Lees meer over de aanpak en implementatie van SWPBS

Overige methodes

Naast De Vreedzame School en SWPBS bieden wij ook begeleiding in de implementatie van een aantal andere methodes.

Bekijk ons aanbod

> Kwink - Kwink ondersteunt sociaal-emotioneel leren (SEL) door een schoolbrede aanpak. Een methode die helemaal digitaal is en zeer gebruiksvriendelijk voor leerkrachten.

> Life Skills (voorheen Zippy's en Apple's vrienden)

Korte preventieve gedragstrajecten

In 2 (tot 4) (team-) bijeenkomsten direct aan de slag met een specifiek gedragsthema. De bijeenkomsten geven jou als leerkracht handvatten om vooruit te komen. In onderstaande trajecten gaan we op een preventieve manier aan de slag met gedrag.

Bekijk ons aanbod

> Groepsdynamia en groepsvorming
> Effectief leren praten met leerlingen
> Van school- of groepswaarden naar gedragsverwachtingen (PBS modules)
> Het effect van positieve bekrachtiging
> Leerlingparticipatie versterken met een groepsvergadering
> Werken vanuit positieve psychologie
> Pestpreventie
> Het versterken van executieve functies
Leerlingmediatie bij conflicthantering
> Leerlinggesprekken voeren
> Interactiewijzer
> Scholing Pretting overblijven voor iedereen (voor TSO medewerkers)

Korte curatieve gedragstrajecten

In 2 (tot 4) (team-) bijeenkomsten direct aan de slag met een specifiek gedragsthema. De bijeenkomsten geven jou als leerkracht handvatten om vooruit te komen. In onderstaande trajecten gaan we aan de slag met gedrag dat op dit moment niet goed gaat bij jou op school.

Bekijk ons aanbod

> Effectief omgaan met ongewenst gedrag
> Curatieve interventie bij pestproblematiek; een oplossingsgericht pestaanpak (no blame)
> Werken aan wat werkt: een oplossingsgerichte aanpak voor een pittige groep
> Interactiewijzer