Leer talenten van kinderen ontdekken en benutten met behulp van MIDAS

De aanmeldingen lopen via Stichting aMI

Als onderwijsprofessional werk je ook met leerlingen die moeite hebben om ons reguliere onderwijs succesvol te volgen. De centrale vraag hierbij is vaak hoe je deze leerling weer kunt betrekken bij het onderwijs. Hoe zorg je voor succes en een positief zelfbeeld? De afname van de MIDAS vragenlijst geeft inzicht in brede ontwikkeling van kinderen en tieners en concrete aanwijzingen om in onderwijs en begeleiding aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften.

Belangrijke informatie

6 maart 2024

Tijdstip: 9.00 – 16.30

15 mei 2024

Tijdstip: 9.00 – 16.30

Wylrehofweg 11, Venlo

Locatie: BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning
Andere locatie in overleg

€ 1650,- per persoon*

*Zie verdere specificaties bij kopje ‘Kosten’

Na deze training van 2 dagen ben je gecertificeerd om met de MIDAS vragenlijsten en de daarbij behorende werkwijzen aan de slag te gaan. In de training krijg je handreikingen hoe je tijdens de afname al belangrijke informatie kunt achterhalen en concrete handelingsadviezen hoe je talent optimaal kunt benutten.

De MIDAS vragenlijst

Het MIDAS® -profiel biedt jou een wetenschappelijk gevalideerd profiel die een begeleider (leraar, trainer of coach) kan gebruiken om een ​​individuele persoon te begrijpen. Het profiel beschrijft de sterke punten op de acht hoofdgebieden van Meervoudige Intelligentie, alsook de intellectuele stijlen.

Verder in het profiel volgen de subschalen en specifieke vaardigheden. Deze zijn zeer belangrijk en anders dan de meeste andere korte checklists, die je op internet en in boeken kunt vinden, omdat dit de vaardigheden en capaciteiten in 26 verschillende gebieden zorgvuldig beschrijft.

De deelnemers hebben concrete handvatten en vaardigheden voor:

  • MIDAS in relatie tot meervoudige intelligentie;
  • De MIDAS-filosofie, vragenlijst en subschalen;
  • Beoordelen en interpreteren van het MIDAS-profiel;
  • Het inzetten van handelingsadviezen;
  • Het gebruik maken van de online vragenlijsten.

De aanmeldingen lopen via Stichting aMI

Meer weten?

Neem contact op met de trainers MIDAS voor meer informatie.