Nanneke Hulstijn-Hendrikse zorgt tijdelijk voor continuïteit als intern begeleider

Auteur:  Guusje Bos Datum:  13 februari, 2020

Nanneke Hulstijn-Hendrikse vervangt voor 4 maanden de intern begeleider van basisschool De Zonnewijzer in Roermond. In dit interview deelt zij haar ervaringen (interimmers met een plus).

Wat was de vraag van de school?

De directeur van basisschool De Zonnewijzer vroeg BCO om vervanging van de intern begeleider (ib’er) gedurende haar zwangerschapsverlof. Door mijn eerdere ervaringen als ib’er op interim-basis – en doordat ik op korte termijn beschikbaar was – ben ik vanaf eind oktober 2019 gestart als ib’er voor 2 dagen per week. De vervanging duurt nog tot maart 2020.

Welke werkzaamheden voer je uit als interim intern begeleider?

Ik werk nauw samen met de zorgcoördinator. Zij werkt 4 dagen per week en vormt samen met de directeur het MT. Met haar stem ik continu af over onze werkzaamheden. Het aantal uren voor mijn interim-opdracht is de helft van die van de vaste ib’er. Daardoor liggen er nu ook tijdelijk meer taken bij de zorgcoördinator.
In grote lijnen is de verdeling dat zij de externe contacten op zich neemt, denk aan Bureau Jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin en de ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband. Als het om leerlingenzorg gaat ben ik vraagbaak en eerste aanspreekpunt voor alle leerkrachten. Denk aan vragen over klassenmanagement, groepsdynamiek maar ook over individuele leerlingen. Via onderzoek en observatie geef ik concrete, praktische adviezen en maak ik afspraken.

Naast contacten met de leerkrachten heb ik contacten met ouders en (ambulant) begeleiders. Indien een leerling (ambulante) begeleiding krijgt, verzorg ik de voorbesprekingen, afstemmingsgesprekken en evaluaties met de leerkracht.
Leerkrachten geven bijvoorbeeld aan dat ze zich zorgen maken om het gedrag van leerlingen in de klas en ze vragen zich af hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ook deze leerlingen het onderwijs krijgen dat ze verdienen. Vanuit deze vraag observeer ik leerlingen in de klas om te kijken wat er precies aan de hand is en welke factoren een rol spelen. Ik observeer een kind altijd meerdere keren in verschillende situaties waarna ik de leerkracht een advies geef over welke stappen ondernomen kunnen worden. In dit advies neem ik alle factoren mee, dus ook de rol van de leerkracht, interactie tussen de kinderen en het klassenmanagement.
Afgelopen weken zijn de toetsen van de Cito afgenomen. Samen met de zorgcoördinator heb ik deze toetsweken voorbereid en de leerkrachten geïnformeerd. Na afloop analyseren de leerkrachten de toetsresultaten. De bevindingen uit deze analyses worden gedeeld tijdens de groepsbesprekingen met de zorgcoördinator of de (interim) IB’er. Hieruit volgt een (groeps)plan voor de volgende periode zodat de bevindingen worden geborgd en omgezet in acties.
Als er een HGPD of OPP moet komen dan vul ik die samen met de leerkracht in. De acties en adviezen die daaruit voortvloeien monitor ik. Daarnaast plan ik evaluaties en houd ik zicht op de acties en afspraken die ik samen met de leerkrachten gemaakt heb.

Hoe ervaar je het werk als interim intern begeleider?

Ik vind het heel leuk en prettig werk. Je krijgt een kijkje in de keuken en bent tijdelijk echt een onderdeel van het team. Op deze school ben ik warm ontvangen en het is fijn als je de kar mee kunt trekken en ervoor kunt zorgen dat alles goed blijft lopen. Doordat ik als tijdelijke ib’er echt meekrijg hoe het gaat in een school kan ik deze ervaringen ook meenemen in mijn advieswerk en dit maakt dat ik ook beter kan aansluiten op vragen die ik krijg als adviseur.
Andersom kan ik ook gebruik maken van mijn werk als adviseur. De Zonnewijzer werkt bijvoorbeeld met KIJK! en als adviseur heb ik daar training in gegeven en weet ik dus precies hoe het werkt. Dat helpt in mijn werk als ib’er. Daarnaast is het fijn dat ik korte lijntjes heb met mijn collega’s bij BCO, ik kan ze altijd vragen om even te sparren over inhoudelijke vragen. Een echte win-win situatie.

Hoe ervaart de school tot nu toe jouw rol als intern begeleider?

De school ervaart het als zeer prettig. School heeft eerst geprobeerd de vervanging intern te vinden en binnen het bestuur. De school had als doel dat de zorg gecontinueerd kon worden, zodat zorgprocessen doorgang konden vinden. En dat is gelukt. Raquel de Zeeuw, MT lid, Zorgcoördinator groep 1-8 en Taalklas: ‘We zijn tevreden over het snel kunnen instappen in onze zorgstructuur, maar ook in de schoolcultuur. Je vraagt van de interim ib’er immers om op zeer korte termijn de school te leren kennen, het team, ouders en leerlingen. Door het stellen van vragen, de openheid, de flexibele inzet en het continu afstemmen met elkaar is dit gelukt en hebben wij de zorg kunnen continueren.’ Tevens is het een win-win situatie, want de school profiteert op deze wijze ook van de kennis die de interim ib’er heeft.

Wat heb je er tot nu toe van geleerd?

Voor elke interim-opdracht is het belangrijk ervoor te zorgen dat je iedereen vanaf de start goed leert kennen en dat zij jou ook leren kennen. Daarnaast is heldere communicatie met leerkrachten, ouders en leerlingen erg belangrijk.
Verder moet je je goed informeren over wat al bekend is over leerlingen bij de leerkrachten en zorgcoördinatoren zodat je weet waar je rekening mee moet houden. De Zonnewijzer heeft bijvoorbeeld leerlingen vanuit veel verschillende culturen wat vraagt om een andere afstemming en communicatie. Dat maakt het werk juist interessant en uitdagend. De inzet van de leerkrachten is van groot belang, ze doen ertoe in de stappen die de kinderen zetten. Ze maken op De Zonnewijzer gebruik van de eigen identiteit van leerlingen en maken klasoverschrijdend gebruik van elkaars talenten. De school denkt in kansen: elk kind moet kunnen groeien en meedoen. Het energieke team dat er echt voor gaat en er het beste van wil maken, maakt het tot een mooie en krachtige school.

Lees meer over ons interim-management