Mogelijke taalachterstanden door thuisonderwijs op een duurzame manier aangepakt

Auteur:  BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning Datum:  15 juni, 2021

Het wegwerken van de leerachterstanden door het thuisonderwijs was het initiële doel van de trajecten op bs. de Toermalijn, bs. ‘t Mozaïek en bs. de Zuidstroom. Op alle scholen heeft dit uiteindelijk geleid tot een duurzame aanpak.

Basisschool de Toermalijn in Tegelen en basisschool ‘t Mozaïek in Roermond merkten een duidelijk effect van corona op de leerachterstanden van de leerlingen. Uit een analyse bleek dat een aantal leerlingen uit groep 3 en 4 moeite hadden met spelling en het lezen van teksten. Onderwijsadviseur Gert Custers van BCO haalde de beginsituatie op en maakte samen met de orthopedagoog en ib’er van de school op basis daarvan een aanbod op maat. Het doel van de trajecten was enerzijds om de leerkrachten, die al tot over hun oren in het werk zaten, te ontzorgen en anderzijds om de leerlingen te leren vlot en vloeiend teksten te lezen. Het project op de Toermalijn is uitgevoerd door orthopedagoog Nikki Geraets en op ’t Mozaïek door orthopedagoog Claire Landheer. Leerlingen kregen in groepjes van 4 á 5 personen extra lessen op het gebied van decoderen en vloeiend lezen. Gedurende het traject werd er gekeken naar hoe de leerlingen zich ontwikkelden tijdens de lessen. Zo werden op gezette tijden de kinderen die meer moeite hadden 10 minuten vóórdat de rest kwam even apart genomen. Zij kregen dan van tevoren wat extra instructie zodat ze daarna met de rest van het groepje konden meedraaien. Een belangrijk kenmerk van het traject was de duurzame aanpak. Zo kregen de ib’er en de leerkrachten in hoofdlijnen mee wat de orthopedagogen deden in de extra lessen. Ze kregen de analyses van de kinderen, de eindadviezen en ze werden betrokken bij de tussentijdse evaluaties zodat zij in de toekomst weten hoe zij het zelf moeten aanpakken.

In een korte tijd de leerachterstanden wegwerken

Ook op de Zuidstroom in Venlo werd duidelijk dat een aantal leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 in een kwetsbare situatie waren gekomen omdat ze door corona veel hadden gemist. Onder supervisie van taalspecialist Pierre Pas werd een traject gestart. Het doel van dit traject was om actiegericht met de kinderen aan de slag te gaan om in een korte tijd de achterstanden zo veel mogelijk weg te werken. Een 12-tal weken kregen ze extra lessen van Maud Keizers en Margot Werkman, twee orthopedagogen van BCO, waarbij de focus voornamelijk lag op technisch lezen en spelling. De leerkrachten werden voor een groot deel ontzorgd, maar naarmate het project vorderde raakten zij steeds meer geïnteresseerd in de aanpak van de adviseurs van BCO. Zo zagen ze bijvoorbeeld het effect op de leerlingen, die enthousiast waren over het traject. Vanaf dat moment hebben de orthopedagogen de leerkrachten, waar kon, meegenomen in de aanpak. Door ze te adviseren, informatie te geven over het programma, de analyses van de leerlingen te geven en door model te staan. Zowel voor de leerlingen als voor de school werd er een nieuwe ontwikkeling teweeggebracht en zijn de resultaten in een korte tijd flink omhoog te gaan. Hoewel er in het begin niet de focus op lag, is er een duurzame aanpak gerealiseerd. De Zuidstroom heeft twee leerkrachten aangesteld die vanuit de opgedane inzichten en lees- en spellingdidactiek zelf verder aan de slag zijn gegaan met het taalonderwijs.

Bekijk ook de video ‘Extra taallessen om achterstand door corona weg te werken’ waarin Pierre en Maud geïnterviewd worden over het traject op de Zuidstroom.

Direct aan de slag met taal- en leesonderwijs?

Meer weten?

Meer weten over deze aanpak? Neem contact met ons op.