Joyce Hendrikse als adviseur

Auteur:  Guusje Bos Datum:  10 juli, 2024

Sinds 1 oktober 2021 werkt Joyce Hendrikse als adviseur bij BCO. In het primair en voortgezet onderwijs houdt ze zich onder andere bezig met het werken aan een positief pedagogisch klimaat, teamcommunicatie, coaching van leerkrachten en docenten en begeleiding en ondersteuning met betrekking tot leren leren en de executieve functies. Hoe bevalt haar het werken bij BCO?

Hoe ziet je loopbaan er tot nu toe uit?

Ik ben begonnen als vervanger in het reguliere onderwijs, maar er was geen uitzicht op een vaste baan. Verschillende mensen suggereerden dat het speciaal onderwijs (SO) bij me zou passen. Het idee om van betekenis te kunnen zijn voor leerlingen die iets anders nodig hebben dan het regulier onderwijs ze kan bieden, sprak me erg aan. Dus heb ik de overstap gemaakt. In Eindhoven heb ik 12 jaar als leerkracht in het SO gewerkt, waarvan het laatste jaar als IB-er. Daarnaast volgde ik de opleidingen tot NLP-trainer en psychotherapie binnen de Transactionele Analyse bij de TA Academie. Ik vond het fascinerend om verder te ontdekken wie ik ben, wie anderen zijn en hoe we met elkaar (willen) zijn. En hoe ik anderen hierin kan coachen en begeleiden. Hoewel ik deze kennis kon toepassen in mijn klas en binnen mijn team op school, wilde ik hier graag meer mee gaan doen.

Hoe en wanneer ben je bij BCO terecht gekomen?

Mijn verlangen om breder te werken leidde me naar BCO. Ik zocht contact met BCO om te verkennen wat de mogelijkheden waren. Ik wilde graag mijn expertise inzetten en meer betekenen dan alleen op de school waar ik destijds werkzaam was. Tijdens mijn kennismaking met twee adviseurs voelde ik me meteen op mijn gemak. De vragen die ze stelden, waren inspirerend. Na een gesprek met de directeur-bestuurder kreeg ik de kans om bij BCO te beginnen. Ik besloot ervoor te gaan!

Ben je blij met de keuze die je gemaakt hebt?

In het begin was het wennen. Ik ging van een school met een bekend team en vertrouwde omgeving naar een nieuwe rol als adviseur. Het woord ‘adviseur’ voelde niet helemaal passend, omdat ik liever samenwerk en mensen verder wil helpen dan alleen advies geven. Achteraf is gebleken dat de rol als adviseur bij BCO veel meer omvat dan alleen maar adviseren en je in opdrachten altijd samenwerkt met de klant. Ik ben dus zeker blij met de keuze die ik heb gemaakt.

Hoe zien je werkzaamheden er bij BCO uit?

In mijn werk houd ik me met name bezig met het pedagogisch klimaat op scholen. Van het gezamenlijk vormen van een visie en onderzoeken wat vervolgens het beste bij de school aansluit om hier in de praktijk vorm aan te geven, het implementeren van een programma/methode, tot het onderzoeken van het huidige pedagogisch klimaat. Elk vraagstuk is maatwerk, waarbij ik aansluit op de huidige situatie van de school en de focus ligt op wat sterke punten zijn en waar kansen liggen. Ik werk vaak met scholen die Vreedzaam willen implementeren of met Vreedzaam werken. Vreedzaam is een programma voor democratisch burgerschap en sociale competenties. Ik begeleid en ondersteun scholen die werken met elementen van PBS.

Daarnaast help ik leerkrachten en docenten om te gaan met uitdagende groepen. Vaak gaat het om ongewenst gedrag van leerlingen, met een ongewenst effect op de groepsdynamiek, waar leerkrachten mee worstelen. Mijn eigen rugzak aan kennis en ervaring draag ik mee binnen elk vraagstuk. Dit heeft direct invloed op het versterken van het positief pedagogisch klimaat.

Ik werk met individuele leerkrachten en teams aan communicatie. Middels coaching van een leerkracht of door met een team te werken aan teamcommunicatie, help ik professionals om meer inzicht te krijgen in de communicatie (van zichzelf, van de ander, tussen anderen en tussen zichzelf en anderen) om effectiever met elkaar te communiceren. Communicatie is het belangrijkste instrument dat leerkrachten gebruiken.

In het primair onderwijs begeleid ik teams bij het versterken van executieve functies van leerlingen. Middels het versterken van de executieve functies begeleid ik leerlingen in het leren leren. Daarnaast begeleid ik docenten om kennis m.b.t. het leerproces van leerlingen en bouwstenen voor effectieve didactiek (Wijze Lessen) te integreren in hun handelen. Tenslotte werk ik ook als interim intern begeleider op scholen.  Mijn werkzaamheden als adviseur kan ik binnen deze rol verbinden, door gedurende een periode een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school.
Al met al dus een hele gevarieerde functie die om veel maatwerk vraagt, maar dat vind ik juist het leuke aan mijn werk.

Voer je ook werkzaamheden samen met collega’s uit?

Binnen BCO heb ik een aantal projecten waarin in samenwerk met collega’s. Zo heb ik in het voortgezet onderwijs met Sigrid Bokkers de afgelopen jaren gewerkt op het Stedelijk college in Eindhoven met elementen van Positive Behavior Support (PBS). Samen zetten we ons in voor een positief schoolklimaat en gedragsverandering bij leerlingen. Een ander voorbeeld is het Valuas College in Venlo: ik ben verantwoordelijk voor het “leren leren”, terwijl Mat Custers en Franca Stoelinga zich richten op EDI. We stemmen af op elkaars werk en gaan volgend schooljaar nog nauwer samenwerken. Het doel is om deze benaderingen te integreren en ze een vaste plek te geven binnen de organisatie.

Joyce Hendrikse, adviseur bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning

“Samenwerken met collega’s en leerlingen geeft me energie en inspiratie.”

Joyce Hendrikse, adviseur bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning

Welke ontwikkelmogelijkheden heb je bij BCO gekregen?

BCO biedt uitstekende ontwikkelmogelijkheden. Het traject voor adviseurs die starten bij BCO is een solide traject en het heeft me geholpen om mijn rol als adviseur te ontwikkelen. Ik leer niet alleen van mijn eigen ervaringen, maar ook van anderen binnen de organisatie. Daarnaast hebben we binnen ons team budget om te investeren in onze eigen groei. Dit kan variëren van branding tot persoonlijke ontwikkeling. Het is aan ons om te bepalen wat het beste past bij onze behoeften, die van het team en de organisatie. We streven altijd naar voortdurende ontwikkeling, niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onszelf. Ik ben nu samen met collega’s gestart met een traject bij SIOO, gericht op strategische adviesvaardigheden. Ook dit biedt waardevolle ontwikkelingskansen.

Wat geeft je energie in je werk?

Voor mij is een veilig positief pedagogisch klimaat de basis om tot leren en ontwikkelen te komen. Hierin staan het team en de professionals centraal. Met hen werken aan bewustwording, inzichten, keuzemogelijkheden en zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerling. Daar krijg ik energie van.
Het zien van de impact van de gezamenlijke inspanningen van teams, leerkrachten/docenten, stuurgroepen en leerlingen geeft mij voldoening. Elke stap die we zetten, telt.

Wat vind je van BCO als werkgever?

BCO voelt als een warme plek. We komen veel op scholen en locaties, maar op BCO-dagen komen we met alle collega’s samen op kantoor in Venlo. Het werken met zelforganiserende teams verloopt soepel: korte communicatielijnen, snel schakelen en van en met elkaar leren zijn essentieel. Samen met mijn collega’s blijf ik streven naar positieve verandering in het onderwijs. Met enthousiasme kijk ik uit naar wat de toekomst bij BCO nog meer in petto heeft.