Tool voor schoolleiders om leiding te geven richting gepersonaliseerd leren

Nieuws - 12 april 2018

Veel scholen in het primair onderwijs zijn momenteel bezig met het (meer) gepersonaliseerd maken van het leren. Er is geen blauwdruk voor. Ieder ontwikkelt zich op zijn eigen manier en geeft er zijn eigen vorm aan. Wij gingen in gesprek met schoolleiders en ontwikkelen voor hen op basis van hun uitspraken een tool om de juiste prioriteiten te stellen in dit proces.

Rondetafelgesprekken met schoolleiders

Wat is voor jou gepersonaliseerd leren? Hoe geef je leiding aan ontwikkelingen met betrekking tot gepersonaliseerd leren? Wat wil je bereiken? Hoe ziet dat eruit? Waar staat je team? Hoe worden leerkrachten eigenaar van deze ontwikkeling?
In januari en februari gingen we met zo’n 20 schoolleiders van scholen in Nijmegen tot Maastricht over deze vragen in gesprek om zicht te krijgen op wat zij belangrijk maar ook pittig vinden bij het leiding geven aan gepersonaliseerd leren van leerkrachten én kinderen.

Tool voor gepersonaliseerd leren

Met hun uitspraken ontwerpen we een tool die jou als schoolleider helpt focus te krijgen en houden in de schoolontwikkeling en zo de juiste prioriteiten te stellen. We hebben het eerste ontwerp besproken met één van de innovatoren van de Synergieschool in Roermond. Vanaf april leggen we ons prototype voor aan schoolleiders voor feedback.

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van april 2018