Pesten in het onderwijs gedaald in 2018

Nieuws - 11 januari 2019

Het ministerie van OCW laat tweejaarlijks onderzoek uitvoeren om een beeld te krijgen van het veiligheidsgevoel onder leerlingen, personeel, schoolleiding en ouders. De resultaten van 2018 zijn gepresenteerd in de Veiligheidsmonitor 2018.

Hieruit blijkt:

  • Pesten in het basisonderwijs is gedaald van 11% naar 10% en in het voortgezet onderwijs van 8% naar 5%.
  • De veiligheidsbeleving van leerlingen scoort hoog. 97% van alle leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en leerlingen in het voortgezet onderwijs voelen zich veilig op school.

Open de infographic Veiligheidsmonitor 2018 basisonderwijs
Open de infographic Veiligheidsmonitor 2018 voortgezet onderwijs

Monitor sociale veiligheid op school

Het is een wettelijke verplichting voor scholen om sociale veiligheid op school te monitoren. Heb je niet deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor 2018? Wil je een breed inzicht in het sociale veiligheidsbeleid van je school en de sociale veiligheidsbeleving van alle partijen?
Neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact op met Miranda van Esch via mirandavanesch@bco-onderwijsadvies.nl of 06-19491905.

Verbeter gedrag, pesten en sociale veiligheid op school

Onze adviseurs helpen je graag met:

  • Effectief omgaan met ongewenst gedrag of pesten, leerlingmediatie bij conflicthantering, de groepssfeer te verbeteren in een moeilijke groep
  • Preventief te werken aan gedrag door executieve functies te versterken, te praten met leerlingen of via groepsdynamica en groepsvorming
  • Vormgeven van sociale veiligheid op school met De Vreedzame School, SWPBS, Kwink of Life Skills

Geïnteresseerd? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Miranda van Esch via mirandavanesch@bco-onderwijsadvies.nl of 06-19491905.