Onderzoek van Miranda Peeters naar voor- en vroegschoolse aansluiting in regio Helmond

Nieuws - 28 november 2018

Het onderwijs en de gemeenten in de regio Helmond willen samenwerken om de knelpunten in de doorgaande lijn in de voor- en vroegschool weg te nemen. Daarom gaven SWV Helmond-Peelland PO en de gemeenten de opdracht voor een onderzoek naar de ontwikkeling van de instroom in speciaal (basis)onderwijs van (zeer) jonge kinderen tussen 2015 en 2017 in de regio Helmond.

Onlangs presenteerde Miranda Peeters de resultaten van dit onderzoek. In de nieuwsbrief SWV Helmond-Peelland PO van november 2018 is een interview opgenomen met Miranda Peeters over het onderzoek, de conclusies en aanbevelingen.

"Het is wenselijk om bij het (zeer) jonge kind al in een vroeg stadium de nodige zorg en ondersteuning in te zetten en niet te wachten tot groep 1 van het basisonderwijs. Hiervoor is het nodig dat onderwijs en zorg zo vroeg mogelijk met ouders aan tafel zitten en dat zij de ouders meenemen bij elke stap die wordt gezet. Ook wordt het proces van arrangeren versterkt als professionals uit onderwijs en zorg intensief met elkaar samenwerken en elkaar weten te vinden. Op deze manier kan er veel kennis en ervaring uitgewisseld worden en leert iedereen van en met elkaar."

Miranda Peeters, adviseur BCO Onderwijsadvies


Lees het interview met Miranda Peeters