Maatregelen BCO met betrekking tot het Corona-virus

Nieuws - 22 april 2020

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en hebben daarom de volgende maatregelen genomen wat betreft onze dienstverlening.

Onze medewerkers is gevraagd om zoveel mogelijk sociaal contact te vermijden en thuis te werken wanneer mogelijk. Onze branchevereniging EDventure heeft een protocol opgesteld over de wijze waarop dienstverlening van de onderwijsadviesbureaus kan plaatsvinden. Voor de komende tijd gelden de volgende afspraken: 

  • Bij teambijeenkomsten, trainingen, scholingen, consultaties, werkgroepen, stuurgroepen, individuele gesprekken en coaching wordt in afstemming met de klant bekeken of het digitaal voeren van deze contactmomenten tot de mogelijkheid behoort, dit heeft nog altijd de voorkeur. Deze contactmomenten kunnen onder voorwaarden (zie protocol) en met goede afspraken met klanten op locatie bij de klant (voldoende afstand garanderen) plaatsvinden. De betrokken medewerker van BCO stemt af met de klant. 
  • Scholingsbijeenkomsten kunnen onder voorwaarden bij BCO plaatsvinden na 1 juni.  
  • Observaties in klassen en groepen, die gepland stonden worden opgeschort. De betrokken medewerker van BCO stemt af met de klant over een nieuwe datum. 
  • Voor consultaties, werkgroepen, stuurgroepen, individuele gesprekken, coaching wordt in afstemming met de klant bekeken of het digitaal voeren van deze contactmomenten tot de mogelijkheid behoort. Indien dit niet mogelijk is worden deze opgeschort. 
  • Dyslexieonderzoeken kunnen op locatie plaatsvinden in samenspraak met de klant en inachtneming van de RIVM richtlijnenDe betrokken medewerker van BCO stemt af met de klant. 
  • Dyslexiebehandelingen en logopedische screeningen kunnen op locatie plaatsvinden in samenspraak met de klant en inachtneming van de RIVM richtlijnen. Vooraf worden er duidelijke afspraken gemaakt met de klant. Indien de behandelingen en screeningen niet mogelijk zijn op locatie wordt bekeken of het online voeren van de gesprekken tot de mogelijkheden behoort. 
  • Adviseurs die interim-opdrachten uitvoeren en adviseurs leerlingondersteuning die structureel enkele dagen per week op scholen functioneren, stemmen met de school af hoe de inzet zal zijn de komende weken, zij blijven onderdeel van het schoolteam. 
  • Adviseurs onderwijsontwikkeling en leerlingondersteuning verkennen de mogelijkheden om een actieve bijdrage te leveren aan het (afstands)onderwijs om schoolteams te ondersteunen. 

Bereikbaarheid

Onze medewerkers blijven telefonisch of per mail beschikbaar.