Maatregelen BCO met betrekking tot het Corona-virus

Nieuws - 22 april 2020

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en hebben daarom de volgende maatregelen genomen wat betreft onze dienstverlening.

Onze medewerkers is gevraagd om zoveel mogelijk sociaal contact te vermijden en thuis te werken wanneer mogelijk. Voor de komende tijd geldt daarom het volgende:

  • Alle fysieke team- en scholingsbijeenkomsten, observaties in klassen en groepen en dyslexieonderzoeken, die gepland stonden in de periode tot 20 mei, worden opgeschort. De betrokken medewerker van BCO stemt af met de klant over een nieuwe datum.
  • Voor consultaties, werkgroepen, stuurgroepen, individuele gesprekken, coaching wordt in afstemming met de klant bekeken of het digitaal voeren van deze contactmomenten tot de mogelijkheid behoort. Indien dit niet mogelijk is worden ook deze opgeschort.
  • Dyslexiebehandelingen worden voorlopig online uitgevoerd. Ouders ontvangen over de werkwijze een bericht via de behandelaar.
  • Adviseurs die interim-opdrachten uitvoeren en adviseurs leerlingondersteuning die structureel enkele dagen per week op scholen functioneren, stemmen met de school af hoe de inzet zal zijn de komende weken, zij blijven onderdeel van het schoolteam.
  • Adviseurs onderwijsontwikkeling en leerlingondersteuning verkennen de mogelijkheden om een actieve bijdrage te leveren aan het (afstands)onderwijs om schoolteams te ondersteunen.

Afstandsonderwijs

Via onze branchevereniging EDventure is er een actie uitgezet om in samenwerking met een aantal onderwijsadviesbureaus, waaronder BCO, ‘afstandsonderwijs’ mogelijk te maken voor het onderwijs in Nederland. Wij kunnen het onderwijs hier goed bij helpen. Lees meer over deze actie op de website van EDventure

Bereikbaarheid

Onze medewerkers blijven telefonisch of per mail beschikbaar.