Maak met subsidie gebruik van onze expertise om achterstanden van leerlingen aan te pakken

Nieuws - 29 mei 2020

Scholen voor basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen sinds 2 juni subsidie aanvragen voor de het bieden van hulp en maatwerk voor leerlingen die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben. Neem contact met ons op om te kijken wat we voor jullie kunnen betekenen.

Tot en met 21 juni kun je een subsidie aanvragen om van 1 juli t/m 31 december 2020 een programma te kunnen aanbieden. Voor het tweede tijdvak van 1 oktober 2020 t/m 31 augustus 2021 kun je van 18 augustus t/m 18 september 2020 subsidie aanvragen. Indien er nog budget beschikbaar is, wordt dit beschikbaar gesteld voor programma’s in een derde tijdvak van 1 december 2020 t/m 31 augustus 2021. Daarvoor kun je van 19 oktober t/m 1 november 2020 subsidie aanvragen.

Wat kunnen wij voor jullie betekenen

• De inzet van projectleiding voor het opzetten van zomerscholen
• Opzetten van verlengde schooltijd
• Remedial teaching, diagnostiek/niveaubepaling door onze behandelaren dyslexie, orthopedagogen, psychologen of logopedisten
• Advies over de invulling en opzet van inhaalprogramma’s
• Procesondersteuning op school, ontzorgen van intern begeleiders
• Hulp bij de subsidie aanvraag

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Lees meer over de subsidieregeling:

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s – Dienst uitvoering subsidies
Officiële bekendmaking in Staatscourant – Rijksoverheid

Overige informatie:

Veelgestelde vragen over subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma’s - Rijksoverheid
Nieuwsbericht 15 mei 2020 - Rijksoverheid
Brief aan de regering – Tweede kamer

Neem contact op

Neem voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek contact op met Peter de Jong via peterdejong@bco-onderwijsadvies.nl of 06 558 30 969.