Leid leerlingen op tot digitale burgers met de Vreedzame School

Nieuws - 7 maart 2019

Hoe leid je leerlingen op tot goede digitale burgers? Leo Pauw, grondlegger van De Vreedzame School en gepromoveerd op burgerschapsvorming, vertelt aan de hand van de 5 pijlers hoe de Vreedzame School dit doet.

De Vreedzame School is een programma dat zich richt op sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen en een stem krijgen. Ook leren ze om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Hoe leidt de Vreedzame School kinderen op tot digitale burgers?

 1. Menings- en besluitvorming
  Hoe vorm je bijvoorbeeld je mening op internet en hoe deel je die? Hoe kom je achter de waarheid en hoe ga je kritisch om met informatie?
 2. Conflictoplossing
  Hoe los je conflicten op in bijvoorbeeld een WhatsApp-groep of op internetfora?
 3. Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap
  Leerlingen leren als actief deelnemer van de gemeenschap elkaar ook aan te spreken op internet.
 4. Openstaan voor verschillen
  Internet biedt leerlingen de mogelijkheid informatie te vinden die andere groepen aanspreken waardoor kinderen oog leren hebben voor pespectieven in bijvoorbeeld andere landen.
 5. Democratisch ABC

Open het bericht met de podcast van het gesprek van Remco Pijpers met Leo Pauw op Kennisnet

Aan de slag met de Vreedzame School

Onze adviseurs hebben veel ervaring met de implementatie en scholing van de Vreedzame school.

 • Implementatie van de Vreedzame School, een tweejarig traject.
 • Studiedag voor nieuwe teamleden en directies op scholen die al Vreedzame School zijn.
 • Teambijeenkomst over de laatste ontwikkelingen en perspectieven voor de toekomst op scholen die al Vreedzame School zijn.
 • Verdiepingsbijeenkomsten om nog beter te leren reageren op ongewenst gedrag voor scholen die al Vreedzame school zijn.
 • Teambijeenkomsten - voor scholen die al Vreedzame school zijn - om visie en beleid te formuleren voor partnerschap met ouders. Ouders spelen een belangrijke rol, zeker als het gaat om het gedrag van hun kinderen.

Lees ons aanbod

Geïnteresseerd? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Miranda van Esch via mirandavanesch@bco-onderwijsadvies.nl