Leerkracht centraal in rekenonderwijs

Nieuws - 26 april 2018

Hoe zou het zijn om rekenonderwijs te geven waarin je écht aansluit op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in je groep? In het artikel 'Stop de rekenoorlog' worden leerkrachten uitgedaagd om zelf centraal te komen staan en niet de methode.

Rineke Wisman daagt in het artikel 'Stop de rekenoorlog' leerkrachten uit om zelf centraal te staan en niet de methode. Haal het beste uit zowel de realistische als de traditionele benadering door bewust en goed onderbouwd je rekenaanbod in je klas vorm te geven.

Lees het artikel 'Stop de rekenoorlog'

Ben jij er klaar voor?! 

Lees ons aanbod voor rekenen