Krachtig in contact: samen werken aan effectieve ouderbetrokkenheid - geslaagde brainstorm

Nieuws - 29 maart 2019

Op dinsdag 19 maart gingen Raymond Godding en onze adviseur Ellen van der Heijden in gesprek met leerkrachten, directeuren en ouders over ouderbetrokkenheid 3.0.

Ouderparticipatie vs ouderbetrokkenheid

Hoe wil je samenwerken met ouders? We maakten een onderscheid in:

(1) ouderparticipatie: ondersteuning en hulp van de ouders aan de school en
(2) ouderbetrokkenheid: waarbij het gaat om samen te zoeken naar een concept dat school en ouders helpt om samen te werken op basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk voor elkaar in de ontwikkeling van het kind.

Inhoud geven aan ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0 is het antwoord van CPS (2018) op een veranderende samenleving en de soms haperende communicatie tussen school en ouders. Het helpt school en ouders samen te werken op basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn voor elkaar.

Voor ons betekent dit concept dat ouders en leerkrachten voortdurend samenwerken om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen zowel thuis als op school. Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en de ontplooiing van hun kind, de leerling.

Daarbij staan volgende pijlers centraal:

  1. Ouders en scholen werken samen aan het succes en het welbevinden van de leerling.
  2. Ouders en scholen respecteren elkaars specifieke deskundigheid in opvoeding en onderwijs.
  3. Ouders en scholen nemen samen beslissingen over ontwikkeling van hun kind/ de leerling.
  4. Ouders en scholen nodigen iedereen uit het voorbeeld van goede samenwerking te volgen

Speerpunten van ouderbetrokkenheid

Uit de brainstorm met leerkrachten, directieleden en ouders is gebleken dat voor een optimale ouderbetrokkenheid de volgende aspecten van belang zijn:

  • Dé voorwaarde voor een goed gesprek is de relatie. Het opbouwen van een goede relatie met elkaar is van groot belang. Het wederzijds vertrouwen, transparantie, eerlijkheid, betrokkenheid, welkom voelen, met als gezamenlijk doel: het kind centraal.   
  • Zorg dat de vaardigheden om op hetzelfde level te blijven (luisteren, samenvatten en doorvragen) op een goede manier worden ingezet. Gespreksvaardigheden en communicatievaardigheden zijn hierbij belangrijk.
  • De intentie om met elkaar in gesprek te gaan uitstralen. En dat doe je vanaf het begin tot het einde van een schooljaar, blijf voortdurend met elkaar in gesprek. Soms gedurende het schooljaar gepland, soms inherent aan de behoefte rondom de ontwikkeling, ontplooiiing van een kind. 

Wat als een paal boven water staat is dat het kind centraal staat in de communicatie tussen school en ouders en dat kan niet zonder échte contacten en échte gesprekken.

Wil je ouderbetrokkenheid op school vergroten? Neem dan contact op met Ellen van der Heijden via ellenvanderheijden@bco-onderwijsadvies.nl.