Innofun en BCO Onderwijsadvies worden BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning

Nieuws - 8 april 2019

Met ingang van 1 januari 2019 is Innofun gefuseerd met BCO Onderwijsadvies. De dienstverlening van Innofun (gebruik en toepassing van digitalisering in het onderwijs) brengen we onder bij BCO. We zullen onder één merknaam met alle vormen van dienstverlening naar buiten treden. De dienstverlening van Innofun blijft daarmee gewaarborgd en we zullen deze verder blijven ontwikkelen. Met de kracht van één nieuwe merknaam: BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning.

Waarom de fusie tussen Innofun en BCO?

Innofun staat al jaren voor thema’s als 21ste eeuws leren, digitale geletterdheid en mediawijsheid. Voor visie-ontwikkeling op toekomstgericht onderwijs, de opleiding van iCoaches. We werken actief aan een kansrijke toekomst voor de leerling van nu. Dat doen we door je te ondersteunen met coaching, advisering, training en scholing en door goed aan te sluiten op je vragen en de situatie waarin je werkt. Gericht op jouw vraagstuk of jullie dromen. Niet door over te nemen, maar juist toe te voegen. Vanuit de overtuiging dat iedere persoon, iedere school en iedere situatie uniek is en een unieke aanpak vraagt.  

Bij dat maatwerk komt steeds vaker ook de vraag om invulling te geven aan innovatie met specifieke leergebieden, eigentijdse vormen van professionalisering en didactiek. Denk aan nieuwe aanpakken voor wereldoriëntatie, het werken in leerteams, activerende didactiek. Door samen verder te gaan als BCO Onderwijsadvies- en ondersteuning geloven we dat we hierin met jou nog grotere stappen kunnen zetten. Onder één naam kunnen we nog meer bereiken.

We hebben ervoor gekozen om ons te richten op twee hoofdgebieden in onze dienstverlening: onderwijsadvies en onderwijsondersteuning.

Onderwijsadvies

Met onderwijsadvies concentreren we ons op schoolontwikkeling in de meeste brede zin (advisering, training en coaching bij managementvraagstukken, onderwijsinnovatie, verbetering van onderwijsopbrengsten, curriculumontwikkeling taal/rekenen en het jonge kind).

Onderwijsondersteuning

Met onderwijsondersteuning richten we ons op de vragen die betrekking heb-ben op het brede domein van passend onderwijs en hulpverlening, onder andere op het gebied van leer- en gedragsproblemen, inzet ondersteuningsloketten, en onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren (logopedie en dyslexie).

Mensen die je raken

We hopen met de concentratie op deze hoofdgebieden je nog beter van dienst te zijn. Met onze circa 80 adviseurs, gedragswetenschappers en behandelaren werken we graag met jou samen en willen we een bijdrage leveren aan een kansrijke toekomst voor kinderen en jongeren. Dat doen we altijd vanuit ons hart voor onderwijs en hart voor het kind. Dát is onze drijfveer en passie. Wij geloven dat elk kind de kracht heeft om zich te ontwikkelen. Door dezelfde bril kijken we naar de professional die met kinderen en jongeren werkt. Of je nu leerkracht, intern begeleider, schoolleider of bestuurder bent.

Waar kun je op blijven rekenen? 

Voor jou verandert er eigenlijk heel weinig. Je krijgt van ons advies en ondersteuning op maat. Deskundig, betrouwbaar en innovatief. Het contract en de voorwaarden die we met je hebben afgesproken, wijzigen niet. 

Dit gaan we extra doen! 

We blijven goed naar je luisteren, we blijven zorgen voor de beste oplossingen en we houden je van actuele ontwikkelingen op de hoogte. Ons dienstenaanbod breiden we uit met thema’s als goed onderwijs, professionele kwaliteit, beredeneerd ontwikkelingsaanbod realiseren, het omgaan met vraagstukken rond het individuele kind en groepen kinderen.  

Natuurlijk, afscheid nemen van de naam Innofun doet ook een beetje pijn. Maar we hebben het vertrouwen dat we met deze stap nog beter met onze klanten kunnen werken aan een mooie, duurzame toekomst. Voorheen als Innofun en BCO Onderwijsadvies en nu als BCO Onderwijsadvies- en ondersteuning. Je kunt in alle opzichten op ons blijven rekenen.