Dienstverlening tijdens Corona-crisis

Nieuws - 27 maart 2020

Hoe anders kan onze wereld er na pakweg 2 weken uitzien. Alle scholen en kinderopvanginstellingen zijn gesloten en halsoverkop zijn teams ‘afstandsonderwijs’ gaan organiseren. Een hele toer om alles in goede banen te leiden hebben we gemerkt bij onze klanten. Onze dienstverlening komt door de Corona-crisis ook in een totaal ander daglicht te staan.

Veel bijeenkomsten met onze klanten zijn verschoven naar een later tijdstip of er is via ‘beeldbellen’ contact.
En toch willen we onze klanten in deze lastige tijd blijven ondersteunen! Dat doen we op het gebied van afstandsonderwijs en waar mogelijk kunnen lopende opdrachten via korte scholingen, teambijeenkomsten, individuele gesprekken met de online methodiek (deels) plaatsvinden. We merken dat onze klanten deze werkwijze waarderen en dat er ruimte komt om op een andere manier met elkaar te communiceren. En uiteraard zitten er grenzen aan ‘online’ bijeenkomsten.
We hebben momenteel intensief contact met scholen, onze vak- en branchegenoten en andere betrokken organisaties. We verzamelen ideeën en vragen n.a.v. de crisis, bespreken en verwerken die, bijvoorbeeld in helpende documenten. Zo willen we er voor onze klanten in deze tijd zijn voor kennis en informatie.

Vanuit onze klanten vernemen we tevens dat er zorgen en nieuwe vraagstukken naar voren komen nu kinderen niet naar school of kinderopvanginstelling kunnen. Die vragen spitsen zich toe op 2 aspecten: 

1. Didactische vraagstukken

Scholen zijn voldoende bevoorraad in de content en in de digitale tools. Maar dan? Hoe ga ik als leerkracht om met de nieuwe werkwijze. Vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe geef ik nu op afstand de juiste en een goede instructie?
  • Hoe kan ik in contact komen en blijven met mijn leerlingen?
  • Hoe krijg ik zicht op hoe het gaat met die leerlingen waar ik me toch al zorgen om maakte?
  • Hoe krijg ik regie op de leerontwikkeling van de leerlingen, nu de ouders thuis aan de slag gaan met het onderwijs?

2. Pedagogische vraagstukken

In de brief van Minister Slob, gericht aan de Tweede Kamer, bestaan er zorgen rondom kwetsbare leerlingen. Kwetsbare leerlingen zijn leerlingen met zorgelijke leerachterstanden, kinderen met een zorgelijke thuissituatie, kinderen met gedragsproblemen die het lastig vinden om thuis te leren. Kinderen die in deze crisis niet beschikken over de middelen of ondersteuning om thuis hun onderwijs te kunnen volgen. Deze kinderen zitten normaal gesproken in het vizier van de leerkracht en soms ook van de gezinscoach. Maar dit zicht op ontwikkeling en welbevinden is nu een stuk minder. En dat baart ons en jullie mogelijk zorgen.

Op beide vraagstukken willen we graag onze klanten ondersteunen en waar het kan verder helpen. We hebben onderwijskundigen in huis die met name op de didactische aanpak schoolteams en individuele leerkrachten goed op weg kunnen helpen. En we hebben gedragswetenschappers die gesprekken met leerkrachten kunnen voeren rondom lastige thuissituaties en mogelijk kunnen we ook ingeschakeld worden om ouders te ondersteunen.

Ons team van professionals zit klaar om vragen te kunnen beantwoorden in korte consulten via telefoon of beeldbellen. Aan deze kortdurende consulten zijn geen kosten verbonden.

We hopen op deze manier een steentje te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de scholen en de kinderen. Want ook juist nu geloven we onze missie: een bijdrage leveren aan een kansrijke toekomst voor kinderen en jongeren!

Directieteam BCO Onderwijsadvies- en ondersteuning

Peter de Jong
Directeur-bestuurder 

Miranda van Esch-Bosma
Adjunct-directeur

Lees meer over onze bereikbaarheid in deze omstandigheden