Visie

De wereld bevindt zich in een stroomversnelling van ontwikkelingen en veranderingen, met technologie als katalysator. Dat roept nieuwe vragen op.

Een van die vragen luidt: wat willen we in het onderwijs meegeven aan kinderen, zodat ze straks hun plek kunnen vinden en veroveren, als burger, als werkende en als mens? Zijn de 21e eeuwse vaardigheden hét antwoord? En zo ja, hoe zie je dat dan terug in een schooldag op het basis- en voortgezet onderwijs?

Ook vragen we ons af hoe we al die nieuwe technologieën beter kunnen inzetten voor leren en ontwikkelen, zodat kinderen met al hun talenten én beperkingen nog beter tot hun recht komen? Technologie als middel, dus. Niet als doel.

Bij Innofun houden we ons dagelijks bezig met dit soort vragen. We verzamelen antwoorden door ons te verdiepen in nieuwe onderzoeken, producten, feiten en meningen. Maar ook door in ons werk met scholen en de dialoog met leraren en leerlingen ervaringen en ideeën op te halen.

Innofun gelooft in betekenisvol leren in een moderne, uitdagende leeromgeving, waar mensen samenwerken, kennisdelen en kennis creëren. We begeleiden scholen bij de vorming van visie, beleid en actieplannen. En we verzorgen inspirerende keynotes, praktische trainingen en workshops. Daarbij sluiten we altijd aan bij de vraag van de school of het bestuur. We komen naar u toe, maar ontvangen u en uw team graag ook in ons inspirerende eLab in Venlo.