Organisatie

BCO is een onderwijsadviesbureau waar circa 100 professionals werken. Onze adviseurs denken in kansen en mogelijkheden en geloven in de eigen kracht van ieder individu.

Persoonlijke drive

Onze adviseurs en behandelaren staan voor een positieve en hoopgevende aanpak t.a.v. de ontwikkeling van kinderen en brengen hun kennis en werkwijze op een aanstekelijke manier over aan leerkrachten, kinderen en hun omgeving. Ze zijn enthousiast, stralen persoonlijke drive uit en werken uitstekend samen met collega’s en opdrachtgevers. Mensen die staan voor hun vak en er samen het beste uit willen halen. Mensen die je raken.

Meer weten over onze visie, aanpak, kwaliteitsbeleid en onze raad van commissarissen? Ga naar:

Persoonlijke ontwikkeling

Bij BCO vinden we persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Voor startende onderwijsadviseurs hebben we een tweejarig leertraject opgezet waarin aandacht is voor het adviseurschap, daarnaast is dit ook de start van een nieuw persoonlijk ontwikkeltraject. Zo willen we dat nieuwe adviseurs zich kunnen ontwikkelen tot een goede onderwijsadviseur.

"Onze medewerkers hebben een sterke drive om iets te willen betekenen voor de ontwikkeling van het onderwijs algemeen en kinderen in het bijzonder."

Samen ondernemen

We zijn werkzaam in heel Nederland, maar voornamelijk in Limburg, Oost-Brabant en Zuid-Gelderland. Intern heerst een sterke familie- en ondernemerscultuur waar zorg voor personeel en flexibiliteit centraal staan. Daarnaast zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid belangrijke kernwoorden. We zijn een platte organisatie met zo min mogelijk leidinggevenden: we werken in zelforganiserende teams met een ondersteunende staf. Een cultuur waarin we zoveel mogelijk ruimte willen geven aan onze medewerkers en waar leiders vaker de rol van mentor vervullen.

Organigram BCO

Maatschappelijk betrokken

358
behandeltrajecten dyslexie uitgevoerd
218
basisscholen & scholen in het VO verder geholpen in hun ontwikkeling
32
gemeenten geadviseerd en ondersteund
18
locaties kinder- en peuteropvangen verder geholpen in hun ontwikkeling

Tijd voor ontspanning & elkaar

Personeelsvereniging
Onze personeelsvereniging zorgt voor veel gezelligheid op de werkvloer.
Happy hour
BCO-dagen waarin elkaar ontmoeten centraal staat. Dit onder het genot van een stuk Limburgse vlaai en als afsluiting een Happy hour.
Muzikaal
Muzikaal aangelegd? Word onderdeel van de BCO-band!
Kerstmiddag
Elk jaar sluiten we af met een kerstmiddag voor alle medewerkers.
Afsluiting schooljaar
Het schooljaar sluiten we af met een gezellige medewerkersdag: een dag vol plezier en ontspanning.

Een flexibele werkomgeving waar ruimte is voor ontwikkeling

Persoonlijke- en teamontwikkeling
Plaats- en tijdsonafhankelijk werken
Zelforganiserende teams
Laptop