Opleiding Speelpleziertrainer

Wil je Speelpleziertrainer worden om binnen je eigen organisatie de pedagogisch medewerkers in het werken met deze methode op te leiden? Of ben je adviseur jonge kind en wil je pedagogisch medewerkers en/of leerkrachten groep 1-2 opleiden?

Tijdens de opleiding word je meegenomen in de belangrijkste achtergronden, theorie en vaardigheden die een Speelpleziertrainer nodig heeft om het VVE-programma goed te kunnen implementeren en borgen.

Belangrijke informatie

Startdatum 5 november 2024
BCO, Wylrehofweg 11, Venlo
€6.070,- per persoon
Toelatingseis HBO-niveau

Inhoud 7 bijeenkomsten:

 • Introductie in de methode en materialen
 • De verschillende bijeenkomsten van de training die je gaat geven en de bijbehorende theorie, zoals de spelwerelden van Vermeer, de vormen van samenspel van Mildred Parten, de Viertakt van Verhallen, interactievaardigheden en spelbegeleiding
 • Activerende werkvormen
 • Eigen spelvaardigheden van de trainer
 • Zorg binnen Speelplezier
 • Oefenen in de praktijk
 • Het begeleiden van cursisten op de werkvloer
 • Intervisie met mede-cursisten

Data

De opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten die worden gegeven op:

 • 5 november 2024
 • 16 december 2024
 • 27  januari 2025
 • 10 maart 2025
 • 21 april 2025
 • 2 juni 2025

De datum voor bijeenkomst 7 wordt samen met de groep afgestemd.

€6.070,- per persoon*

*Voor acceptatie van de inschrijving vindt een intakegesprek plaats. N.a.v. dit gesprek wordt gekeken wat nodig is zodat je als toekomstig Speelpleziertrainer voldoende bekwaam bent. Indien de scholing uitgebreid dient te worden, ontvang je een aangepaste offerte.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen met Kelly Theunissen.