Opbrengstgericht werken met het groepsplan rekenen

Dienst

Goed rekenonderwijs, afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen, vraagt om planmatig handelen. Leerkrachten kiezen bij rekenen daarom steeds vaker voor een groepsplan per blok. Hierin staat op welke manier de rekendoelen behaald kunnen worden. Dit blokplan is helpend in de lesvoorbereiding en geeft direct sturing aan het handelen van de leerkracht in de les.

Handelingsgericht rekenonderwijs: van repareren naar anticiperen

Als leerkracht kijk je kritisch naar jouw rekenonderwijs: je ziet leerlingen worstelen met rekenopdrachten, probeert te achterhalen waar dit door komt en hoe je daarin kunt ondersteunen. Je wilt problemen vóór zijn en met zo veel mogelijk leerlingen de rekendoelen in een blok halen. Dus niet afwachten welke leerlingen er bij de toets uitvallen en de problemen vervolgens gaan 'repareren'. Je wilt voorafgaand aan het rekenblok de ondersteuningsbehoeften van jouw leerlingen koppelen aan de rekendoelen in het blokmet als doel meer leerlingen de doelen te laten behalen. Deze werkwijze sluit aan bij de cyclus van handelingsgericht werken uit de 1-zorgroute: van het signaleren en benoemen van onderwijsbehoeften, naar het clusteren van leerlingen en planmatig handelen in de groep.

Bron: De cyclus van handelingsgericht werken uit 1-zorgroute

Werken met een groepsplan rekenen

Wij helpen jou graag kritischer te kijken naar een rekenblok. Vanuit deze krachtige en verantwoorde, maar iets lossere manier van werken, krijg je vaak de behoefte om observaties, doelen, keuzes en aanpak planmatig vast te leggen. Dit geeft je als leerkracht meer inzicht, vertrouwen en zekerheid over aansluiting bij de onderwijsbehoeften van leerlingen en het behalen van de rekendoelen. Een schoolbreed gedragen en werkbaar groepsplan per blok, ontstaan vanuit de behoefte van leerkrachten, ontwikkelen we samen met jullie. We werken niet met vaste formats, maar gaan samen op zoek naar iets passend voor de schoolorganisatie.

Ervaring uit de praktijk - Basisschool Petrus’ Banden in Venray

Basisschool Petrus’ Banden in Venray weet het precies als het om rekenen gaat. Dankzij een door de leerkrachten ontwikkeld groepsplan.

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van oktober 2016

Meer informatie

Voor meer informatie over opbrengstgericht rekenen en het werken met groepsplannen rekenen kun je contact opnemen met Margo Kampshof via margokampshof@bco-onderwijsadvies.nl of 06-28529778.