AanbodThema's

Ontzorgen en verrijken met ict

Ict ontsluit nieuwe pedagogisch-didactische en organisatorische mogelijkheden. Maar het gaat pas werken als de leraar én de leerling daadwerkelijk toegevoegde waarde ervaren van met ict ondersteunde lessen, leeractiviteiten en -arrangementen. Ict kan dan een betekenisvolle en efficiënte uitbreiding vormen van het handelingsrepertoire van de leraar, zowel met het oog op ontzorgen (hoe houd ik zicht op de progressie van mijn leerlingen, hoe kan ik gemakkelijker een les organiseren) als het verrijken van het leren (motiverende werkvormen, activerende didactiek). Ook de complexiteit die komt kijken bij passend onderwijs vraagt om ondersteuning van digitale middelen.

In onze lopende trajecten rond dit thema werken we veel met beeld (foto’s, video) en met kortcyclische aanpakken als lesson study (uitleg bij Leraar24) en sprints. We reiken uiteraard inhouden aan die meer houvast en beeld geven. Vandaaruit ga je vooral ook met je collega’s aan de slag, bijvoorbeeld om nieuwe aanpakken voor je lessen en leeractiviteiten te ontwerpen om deze in de praktijk te gaan uitproberen. We reflecteren op inhoud, maar ook op houding en handelen van zowel de leerlingen als de leerkracht. We gebruiken de dynamiek van de dagelijkse praktijk als rijke bron voor nieuwe inzichten en verdere ontwikkeling. Het uiteindelijke doel is om de ontwikkelkracht van het team zodanig te versterken dat het steeds meer zelfstandig kan werken aan gezamenlijke doelen rond het thema. 

De trajecten zijn op maat. Dat betekent we de omvang in overleg met een passend bij de school bepalen. Neem direct vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs voor informatie of lees eerst verder via de links onder Diensten of Blog (rechtsonder op deze pagina).

Ervaring uit de praktijk - Basisschool St. Odulfus in Helmond

Basisschool St. Odulfus in Helmond zet de ICT-vaardigheden van de leerlingen van groep 8 in bij het ontwerp van digitale lessen voor de leerlingen van groep 1-2.

Bekijk het filmpje

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van november 2017