14 mrt

Aanbod › Seminar

Het onderzoekscafé: leren dat je raakt

14 maart 2019 16:30 - 19:30 u. Basisschool ‘t Slingertouw in Eindhoven Gratis

Wil je als leerkracht vorm en inhoud kunnen geven aan onderzoekend leren, vraaggestuurd leren of thematiseren? Kom dan op 14 maart 2019 naar Het onderzoekscafé: leren dat je raakt op basisschool ’t Slingertouw in Eindhoven. Een bijeenkomst voor leerkrachten en leidinggevende die willen starten of al aan de slag zijn met onderzoekend leren.

Ook als je op zoek bent naar verdere verdieping biedt Het onderzoekscafé een rijke leeromgeving met korte presentaties, praktijkvoorbeelden en gesprekken. Ontmoet leerkrachten en leidinggevenden die al met onderzoekend leren bezig zijn en hun ervaringen willen delen. 

Programma  

16.15 – 16.30 uur - Inloop 
16.30 – 17.00 uur - Opening  
17.00 – 17.45 uur - Onderzoeksronde 1  
17.45  - 18.30 uur - Soep en broodjes  
18.30 – 19.15 uur - Onderzoeksronde 2 
19.15 – 19.30 uur - Afsluiting 

Onderzoeksrondes: onderwerpen die aan bod komen   

Er zijn twee onderzoeksrondes waarin verschillende onderwerpen aan bod komen. Je kunt per ronde voor een onderwerp kiezen. In het inschrijfformulier kun je je interesse kenbaar maken voor de onderwerpen. De definitieve keuze maak je op de dag zelf. Er mogen ook workshops vanuit de praktijk worden gegeven. Mocht je daar interesse in hebben geef dit dan aan bij Lana Goossens (lanagoossens@bco-onderwijsadvies.nl). 

1 - Hoe word ik een betere onderzoeksbegeleider? Door Erno Mijland

Het begeleiden van onderzoek door leerlingen is voor veel leerkrachten wennen, spannend, uitdagend. Hoe laat je los, maar blijf je toch regisseren? Hoe stimuleer je leerlingen echt op onderzoek te gaan? Wat doe je als leerlingen vastlopen? Aan de hand van ‘de zeven rollen van de leerkracht’ onderzoeken we welke interventies je als leerkracht kunt doen om leerlingen verder te brengen. 

2 - Hoe breng ik de ontwikkeling van kinderen op het gebied van onderzoekend leren in kaart? Door Isa Claassens

Hoe zorg je er voor dat je de ontwikkeling van kinderen en wat ze geleerd hebben ook vast kan leggen? Hoe doe je dat, als je allemaal met een andere onderzoeksvraag bezig bent geweest? We gaan onderzoeken wat voor jouw school de beste manier is om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen.

3 - Hoe kan ik leerlingen onderzoekend leren rekenen? Door Margo Kampshof

Ben je op zoek naar hoe je onderzoekend leren een plek kan geven binnen het rekenonderwijs? In deze workshop ervaar jij een krachtige verbinding tussen rekenen en onderzoekend leren, en word je geïnspireerd het in je eigen school toe te gaan passen. Hoe stimuleer je leerlingen bewust te gaan rekenen? En hoe past dit binnen het kader van goed rekenonderwijs? 

4 - Welke executieve functie ga jij meer aandacht geven om het onderzoekend leren te versterken? Door Sigrid Bokkers

Je maakt kennis met de 11 executieve functies en je leert in welke volgorde ze ontstaan bij de rijping van het brein. We maken een koppeling met de fases van het onderzoekend leren. Je reflecteert op je eigen handelen binnen het onderzoekend leren in je eigen groep. 

5 - Hoe geef je leiding aan een transformatie van een gesloten naar een meer open aanpak? Door Rob van den Broek

Visionair, gedeeld en inspirerend leiderschap draagt stevig bij aan de succesvolle implementatie van onderwijsvernieuwingen.  Aspecten die bij onderzoekend leren  een belangrijke rol spelen zijn  o.a. werken vanuit een gedeelde en richtinggevende visie en begrijpen en ontwikkelen van het perspectief van de leraar in het belang van het kind. We gaan in op de essentie van succesvol veranderen, het leren van en met elkaar en het uitzetten van een ontwikkelplan voor onderzoekend leren.

6 - Hoogbegaafde kinderen en onderzoekend leren: een goede combinatie? Door Rob van den Broek

Hoogbegaafde leerlingen hebben meer dan andere kinderen behoefte aan afwisseling op inhouden, manieren van werken, het leren in betekenisvolle, complexe contexten en divergent en hogere orde denken. Onderzoekend leren is bij uitstek een vorm van leren die aansluit bij de onderwijsbehoefte van hoogbegaafde kinderen. Aan de hand van de theorie en een aantal praktijkvoorbeelden gaan we hierop in. Voor het inbrengen van eigen ervaringen is eveneens volop gelegenheid.

7 - Hoe ga je samen met het jonge kind op onderzoek?  Door Lana Goossens

Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. Met onderzoekend spelen werken kinderen aan hun onderzoekende houding, leren ze vragen te formuleren en deze met verschillende vaardigheden op te lossen. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? En wat vraagt het van jou als leerkracht? 

8 - Hoe ga ik binnen mijn school passend invulling geven aan Wetenschap en Technologie? Door Johan Stevens

Met verwondering aan de slag met het waarom, hoe en wat van wetenschap en technologie in het curriculum van jullie school. Waarom is aandacht voor W&T zo belangrijk? Wat zijn belangrijke inhouden voor W&T binnen het curriculum? We reiken handvatten aan zodat je morgen direct met jouw team aan de slag kan om W&T een structurele plek binnen jullie curriculum te bieden.  

Kenmerken

  • Primair onderwijs
  • Onderzoekend leren
  • Rekenen
  • Gedrag
  • Hoogbegaafdheid
  • Leidinggeven aan leren
  • Jonge kind

Inschrijven