Onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Thema

Heb je een langdurig of chronisch zieke leerling in de klas? Of heeft een van de kinderen een ongeluk gehad? Dan is het belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Het volgen van onderwijs is voor zieke leerlingen van groot belang aangezien ze hierdoor niet in een isolement raken, een leerachterstand kan worden voorkomen en ze zich blijven ontwikkelen.

Juist voor zieke kinderen is het van groot belang dat zij onderwijs op maat krijgen zodat zij geen achterstand oplopen. Dit betekent dat zij vaak extra ondersteuning nodig hebben van de school. De school is zelf verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod voor zieke leerlingen maar kan gebruik maken van de kennis en kunde van een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). De consulent werkt vanuit het netwerk Ziezon.

Wat doet een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)?

Onze consulenten beschikken over onderwijspraktijkervaring in het omgaan met zieke leerlingen. Zij kennen de weg in de medische wereld en andere hulpverlenende instellingen en hebben een brede kennis van ziektebeelden. Consulenten hebben een adviserende en begeleidende taak. Het grote voordeel van onze consulenten is dat zij ook de mogelijkheid hebben om bij de leerling thuis te komen.

Wat kun je van onze consulenten OZL verwachten?

 • Coördineren en afstemmen van het onderwijs aan de zieke leerling in het ziekenhuis, thuis en op school
 • De school stelt een zorgplan (ontwikkelingsperspectief) op en de consulent heeft hierin een adviserende rol opstellen
 • Ondersteuning met KPN KlasseContact waardoor de leerling met behulp van ict-apparatuur virtueel aanwezig kan zijn in de klas
 • Informeren over specifieke ziekten en de gevolgen die de ziekte kan hebben op het gedrag, de ontwikkeling en de schoolcarrière van het kind
 • Aanbieden van specifieke kennis, informatie, literatuur
 • Ondersteunen van de school bij het opstellen van een eigen beleidsplan met een schoolprotocol voor het onderwijs aan zieke leerlingen
 • Ondersteunen van een groep scholen binnen het samenwerkingsverband om gezamenlijk tot een beleidsplan en protocollen te komen

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Je kunt als school zelf met ons contact opnemen of ouders benaderen ons en dan nemen wij vervolgens contact met jullie op en bekijken we de mogelijkheden. Onze consulenten OZL maken deel uit van het landelijk netwerk Ziek zijn en Onderwijs: Ziezon. De inzet van de consulent OZL wordt landelijk gesubsidieerd waardoor er voor de school geen kosten aan verbonden zijn. De school kan kosteloos van onze diensten gebruik maken maar is soms beperkt in haar mogelijkheden. We gaan samen op zoek naar passend onderwijs voor de leerling.

Waarom kiezen ouders en scholen voor ons?

 • Onze consulenten hebben jarenlange ervaring en worden gezien als een waardevolle partner in de begeleiding van zieke leerlingen.
 • Wij gaan uit van de ontwikkelkracht van het kind; alles draait om wat het beste is voor het kind.
 • Wij werken altijd in overleg met ouders en scholen en stemmen waar nodig af.
 • Onze consulenten zijn op de hoogte van de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen op onderwijsgebied.

Meld je aan voor de vrijwilligerspool

Samen met ouders, zieke leerling en school zoeken we naar mogelijkheden om de leerling toch onderwijs te laten volgen gedurende zijn/haar ziekte en overleggen we wat een verantwoorde belasting is in relatie tot de ziekte. Omdat leerlingen vaak instructie missen en vragen hebben over de stof hebben we een vrijwilligerspool met leerkrachten voor het basisonderwijs. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor het voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ires Tangelder.