Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Wij adviseren je graag bij de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Op deze pagina lees je alles over onze expertise en ons aanbod op het gebied van NPO. Laat je inspireren door onze praktijkverhalen.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Wij denken graag met jullie mee in alle onderdelen. We gaan samen met je op zoek naar de vraag die er ligt, passend bij jullie beginsituatie in elke fase en komen dan met een aanbod op maat.

Wij hebben adviseurs in huis met expertise over:

  • De inzet van directe en concrete hulp bijvoorbeeld bij het opzetten, uitvoeren en analyseren van een scan, second opinion over de opbrengsten van de scan, het opstellen van een plan, maar ook concrete hulp aan doelgroepleerlingen door kwalitatief sterk en aanvullend onderwijs;
  • Het aanbrengen van samenhang tussen lopende ontwikkelingen en nieuwe acties of initiatieven vanuit het Nationaal Programma Onderwijs;
  • Het verbinden van extra ondersteuning buiten de groep, met reguliere activiteiten in de groep, zowel voor de cognitieve ontwikkeling als sociaal emotionele ontwikkeling;
  • Het ervoor zorgen dat deze kwaliteitsimpuls onderdeel uit gaat maken van het primaire proces. We streven naar een duurzaam resultaat.

Daarnaast hebben wij een aantal adviseurs in huis die ervaring hebben met de ontwikkeling van flankerend beleid bij gemeentes, samenwerkingsverbanden en educatieve partners.

Onze adviseurs kunnen adviseren en ondersteunen bij de 6 doelgebieden met verschillende type interventies:

  • Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren;
  • Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren;
  • Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen;
  • Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen;
  • (Extra) inzet van personeel en ondersteuning;
  • Faciliteiten en randvoorwaarden.

Onze werkwijze

De afbeelding laat de kern van onze werkwijze zien. Zoals altijd werken wij graag zoveel mogelijk op basis van concrete vragen en behoeften van onze klanten en leveren we maatwerk dat is afgestemd op de specifieke situatie. Dit doen we van kinderopvang tot en met het MBO, maar ook voor gemeenten, samenwerkingsverbanden en educatieve partners.

BCO werkwijze NPO

Wil je meer weten over de inzet van de NPO-gelden?

Neem contact op met een van ons. Het eerste gesprek is volkomen vrijblijvend. Daarna zullen we samen bekijken hoe we kunnen zorgen voor een duurzame aanpak op maat.