Groepsonderzoek dyslexie (niet vergoed)

Dienst

Merk je dat meerdere leerlingen op jouw school lees- en/of spellingsproblemen hebben? Dan kunnen wij met behulp van een groepsonderzoek kijken of er sprake is van dyslexie. Dit onderzoek kunnen we uitvoeren bij kinderen uit groep 7 of 8 van de basisschool of klas 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs.

Wat is een groepsonderzoek dyslexie?

Een groepsonderzoek dyslexie bestaat uit een groepsgewijze afname van een intelligentieonderzoek, een kort didactisch onderzoek en een individueel onderzoek naar typische kenmerken van dyslexie.

De groep bestaat uit minimaal vier leerlingen. Op het moment dat wij genoeg aanmeldingen hebben om een groep te vormen, krijgen ouders een uitnodiging voor het onderzoek.

Voor de aanmelding

Er heeft meestal al minimaal een half jaar gerichte intensieve ondersteuning op school plaatsgevonden op het gebied van lezen en/of spelling, maar dit heeft onvoldoende effect op de resultaten van jouw leerlingen. Je overlegt dit met ouders en verwijst ze door voor nader onderzoek.

Klik hier om de formulieren voor dyslexieonderzoek te downloaden

Stap 1 - Aanmelding door ouders

De ouders van jouw leerlingen vullen het aanmeldformulier in en mail dit naar williegielen@bco-onderwijsadvies.nl. Wij nemen dan op korte termijn contact met hen op.

Voor dit onderzoek ontvangen wij graag een aantal aanvullende gegevens vanuit school per leerling:

  • Intakevragenlijst basisschool of voortgezet onderwijs 
  • Gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool
  • Handelingsplannen van lezen en/of spelling
  • Indien aanwezig: HGPD-formulier
  • Indien aanwezig: gegevens uit eerder psychodiagnostisch onderzoek

 Deze gegevens graag mailen naar williegielen@bco-onderwijsadvies.nl.

Klik hier om de formulieren voor dyslexieonderzoek te downloaden

 

Stap 2 - Screening van het dossier door een gedragswetenschapper

Voorafgaand aan het onderzoek bekijkt een gedragswetenschapper de aangeleverde gegevens. 

Stap 3 - De uitvoering van het groepsonderzoek dyslexie

Het onderzoek bestaat uit een groepsgewijze afname van een intelligentieonderzoek, een kort didactisch onderzoek en een individueel onderzoek naar typische kenmerken van dyslexie. Het onderzoek zal ongeveer een halve dag duren. De afname van het onderzoek vindt plaats op een nader te bepalen locatie.

Stap 4 - Adviesgesprek met ouders (en indien gewenst school)

Tijdens het adviesgesprek zullen de resultaten van het onderzoek met de ouders, en indien gewenst de school, worden besproken. De ouders ontvangen een onderzoeksverslag met adviezen voor thuis en op school en indien van toepassing een dyslexieverklaring.

De kosten van een groepsonderzoek dyslexie zijn € 594,50 per leerling.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via williegielen@bco-onderwijsadvies.nl of tel. 077 351 92 84.

Kenmerken

  • Dyslexieverklaring
  • Leesproblemen
  • Niet vergoed, betaald door ouders of school
  • Ernstige enkelvoudige dyslexie