TERUG NAAR ONS TEAM

Willie Gielen-van Rens

adviseur - teamleider dyslexie - orthopedagoog

Willie Gielen-van Rens

adviseur - teamleider dyslexie - orthopedagoog

"Het maximale uit elk kind halen, dat is wat ik nastreef. Elk kind heeft het recht om te kunnen werken op zijn niveau, daarbij gebruik makend van zijn sterke kanten. Als orthopedagoog is het mijn doel om de omgeving van het kind te stimuleren en begeleiden om ook daadwerkelijk het maximale eruit te halen."

Bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning ben ik werkzaam als adviseur leerlingondersteuning in het primair onderwijs en houd ik me bezig met leerlingconsultaties, coaching van leerkrachten en intern begeleiders en afname van handelingsgerichte onderzoeken. Daarnaast verzorg ik de uitvoering van de VVE-monitor bij diverse gemeentes.

Als teamleider dyslexie onderhoud ik contact met gemeentes en controlerende instanties en vertaal ik ontwikkelingen in beleid. Daarnaast geef ik leiding aan circa twintig dyslexiebehandelaren.

Het is geweldig om kinderen en leerkrachten te zien groeien in hun eigen ontwikkeling: de groei van de schoolresultaten, maar met name de groei als persoon. Mooi om te zien hoe ik hier vanuit mijn werk een bijdrage aan kan leveren.

Als kind wilde ik al juffrouw worden. Verschillende beroepen en schoolrichtingen hebben mijn aandacht gehad, maar uiteindelijk kwam ik toch weer terug bij juffrouw. Nadat ik de Pabo had afgerond, was dit juffrouw zijn voor mij toch niet voldoende. Ik wilde meer, juist de kinderen die het moeilijk hebben op school, trokken mijn interesse. Daarom ben ik Pedagogische Wetenschappen gaan studeren in Nijmegen. Inmiddels werk ik al weer ruim elf jaar met plezier bij BCO, waar de praktijkervaring vanuit het onderwijs en de theoretische kennis vanuit mijn studie mooi samenkomen in mijn dagelijkse werk.