TERUG NAAR ONS TEAM

Suzanne Lemmens

behandelaar dyslexie - psycholoog

Suzanne Lemmens

behandelaar dyslexie - psycholoog

"Ieder kind verdient de kans om zichzelf zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Vertrouwen krijgen in jezelf en je eigen kunnen is het mooiste wat je kinderen mee kunt geven."

Door oog te hebben voor het kind en te kijken naar zijn of haar achtergrond en kwaliteiten streef ik ernaar het hoogst haalbare uit het kind naar boven te halen. Kinderen te zien groeien in hun prestaties op het gebied van lezen en spelling maar vooral ook in het vertrouwen hebben in zichzelf vind ik de mooiste beloning die er is.

Binnen BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning ben ik onder andere werkzaam als behandelaar dyslexie. Wekelijks kom ik bij de kinderen op school en werken we aan het verbeteren van lezen en spellen. De voortgang van de behandelingen bespreek ik met de leerkrachten, intern begeleiders en ouders. Naast het didactische gedeelte besteed ik ook aandacht aan psycho-educatie. Wat is dyslexie en hoe ga je er mee om? Veel kinderen met dyslexie weten namelijk niet goed wat het is en denken bijvoorbeeld ten onrechte dat ze dom zijn. Het opbouwen van een goede band met een kind, het benadrukken van zijn of haar sterke kanten en het kind vertrouwen geven in zijn eigen kunnen vind ik daarom ook uitermate belangrijk. Samen werken we aan de doelen die we hebben opgesteld.

Ik ben afgestudeerd aan de opleiding Psychologie aan de universiteit van Tilburg waarbij ik de richting Kinder-en Jeugdpsychologie succesvol heb afgerond. Van kinds af aan wist ik al dat ik later met kinderen wilde werken dus de keuze voor deze richting was snel gemaakt. Zowel binnen het reguliere onderwijs als het speciaal (basis) onderwijs heb ik ervaring opgedaan in het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen met diverse stoornissen en variërende handelingsvragen. Mijn fascinatie voor taal in combinatie met het werken in een één op één setting met het kind zorgt ervoor dat ik helemaal op mijn plek zit bij BCO.