TERUG NAAR ONS TEAM

Stans Titulaer-Lemmen

adviseur - orthopedagoog

Stans Titulaer-Lemmen

adviseur - orthopedagoog

"Vanuit zelfvertrouwen komen tot ontwikkeling!"

Ga uit van de kwaliteiten en ontwikkelkracht van kinderen, geef kinderen inzicht in die kwaliteiten en daag ze uit om deze verder uit te bouwen. Vanuit deze visie ga ik samen met leerlingen, leerkrachten, intern begeleiders en ouders aan de slag om hen te helpen zo optimaal mogelijk gebruik te maken van alle kansen en krachten die iedereen in zich heeft. Samen brengen we de onderwijsbehoeften van kinderen beter in beeld.

Binnen BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning ben ik werkzaam als adviseur leerlingondersteuning binnen het primair onderwijs en als orthopedagoog. Naast het uitvoeren van psychologisch, didactisch en belevingsonderzoeken voer ik consultatiegesprekken. Mijn specialisaties liggen op het gebied van leren.

Van jongs af aan trok het onderwijs. Na mijn studie aan de Pabo ben ik verder gaan studeren aan de universiteit om mijn kennis over alles wat met onderwijs en kinderen te maken heeft, verder te ontwikkelen en te verbreden. Tot op heden blijft mijn vakgebied uitdagend en interessant en blijf ik verder leren. Naast cursussen over diverse onderwerpen (zoals hoogbegaafdheid, ADHD, autisme, projectieve technieken bij kinderen en jeugdigen, leesproblemen en Dyslexie) heb ik de opleiding Dyslexie voor (mede)behandelaren gevolgd bij GITP in samenwerking met Onderwijszorg Nederland. Hiernaast heb ik twee opleidingen bij Solution Centre gevolgd: Basistraining Oplossingsgerichte Gespreksvoering en Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs. De opleidingen sluiten aan bij mijn visie ‘vanuit zelfvertrouwen komen tot ontwikkeling!’

Verhaal uit de praktijk

Lees hier een praktijkverhaal waar Stans bij betrokken is.