TERUG NAAR ONS TEAM

Sigrid Bokkers

senior adviseur

Sigrid Bokkers

senior adviseur

"Teach as you preach!"

Enthousiasme, optimisme, doelgericht en inspiratie zijn kernwoorden die bij mij als adviseur passen.

Wat voor mij het belangrijkste is in het werk zijn de mensen met wie ik werk. Samen met de leerkrachten, de ouders en de leerlingen op zoek naar nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Altijd samen, in gesprek, met u als klant, en uw vraag, op zoek naar het optimaliseren van het onderwijs voor alle leerlingen. Zelf leren en mensen samen laten leren is onlosmakelijk verbonden met ontwikkeling en vernieuwing. Om dit allemaal voor u te bewerkstelligen zorg ik voor heldere kaders, actuele informatie en bijpassende coöperatieve en inspirerende werkvormen.

Mijn loopbaan in het onderwijs is, net als die van jullie, ook begonnen als leerkracht en als intern begeleider. Na de PABO heb ik de opleiding orthopedagogiek gevolgd en in mijn huidige werk kan ik deze inhouden perfect combineren. Ik leer nog iedere dag; tijdens mijn werk en ook als moeder van 2 opgroeiende kinderen die mij vaak een spiegel voor houden. Dit is wat ik beoog in mijn werk: zelf in ontwikkeling blijven en anderen in ontwikkeling brengen op een positieve, inspirerende manier.

Publicaties

  • Bokkers, S., & Förster, R. (2014). Basisboek HGPD: Pedagogisch optimisme in de klas. Venlo: BCO Onderwijsadvies.
  • Bokkers, S., Gerwen, N. van, Geraads, A., Wienen, B., Hulstijn, N., Janssen, M., Titulaer, S., Stammen, L.  & Ven, M. van de (2020). Pedagogisch optimisme in het primair en voortgezet onderwijs. Venlo: BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning. https://publicaties.bco-onderwijsadvies.nl/hgpd/magazine