TERUG NAAR ONS TEAM

Shanice van Kempen

behandelaar dyslexie - orthopedagoog

Shanice van Kempen

behandelaar dyslexie - orthopedagoog

"Kinderen moeten op hun eigen niveau en manier kunnen werken, leren en vooral ontwikkelen."

Het mooiste aan werken met kinderen is een rol kunnen spelen bij hoe zij zich ontwikkelen tot zelfverzekerde en gelukkige mensen. Het doet me dan ook altijd erg goed als kinderen trots zijn op hun eigen kunnen en dit ook uitstralen. Wie wil dat nou niet?

Ik vind dat ieder kind de kans verdient om zichzelf te ontwikkelen en verbeteren. Door middel van individuele aandacht, humor en betrokkenheid geef ik kinderen het gevoel dat ze in staat zijn om zelfs de lastigste opgaven te overwinnen. Tevens streef ik ernaar kinderen het gevoel te geven dat ze mógen zijn wie ze zijn; door te luisteren, me aan te passen en vooral zonder te oordelen. Alleen dan kunnen kinderen groeien in al hun vaardigheden.

In 2018 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog, met een specialisatie in ‘Speciale leerbehoeften’, maar mijn interesse ligt al veel langer bij het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs en bij ‘taal’ in het algemeen. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen op zowel het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs en na mijn afstuderen ben ik aan de slag gegaan als orthopedagogisch (en huiswerk-)begeleider op een middelbare school. Ik heb dus allerlei soorten leerlingen begeleid in hun leerproces, waaronder kinderen met dyslexie en tweetaligheid. Het werk als dyslexiebehandelaar is een mooie combinatie van onderwijs en taal en hierin voel ik me thuis.