TERUG NAAR ONS TEAM

Rob van den Broek

associé

Rob van den Broek

associé

"Het mooiste compliment dat ik als onderwijsadviseur heb gekregen: ‘Jij hebt samen met ons iets nieuws gecreëerd in het belang van ons en de kinderen!’ "

Graag werk ik vanuit persoonlijk leiderschap samen met schoolteams aan gewenste en gedragen veranderingen, die ook daadwerkelijk ten goede komen van kinderen. Daarvoor zet ik mijn ruime en veelzijdige deskundigheid en ervaring in. Ik probeer geloof en vertrouwen in de eigen ontwikkelkracht te ondersteunen in resultaatgerichte veranderprocessen. Dit kunnen complexe of eenvoudige verandertrajecten zijn, het doel blijft om een team met mijn externe deskundigheid te ondersteunen in hun zone van naaste ontwikkeling. Op een kwalitatieve en zorgvuldige manier omgaan met de mensen in de organisatie bepaalt het gewenste resultaat van een gewenste verandering en daar zit mijn passie en bevlogenheid.

Ik ben begonnen als leerkracht in het onderwijs en heb in alle groepen gewerkt. Ik heb altijd geprobeerd om onderwijs te geven op een manier die passend is voor elke leerling. In mijn tijd als directeur heb ik veel aandacht gehad voor zowel het team, de leerlingen als ouders. Na mijn studies Onderwijskunde en Psychologie ben ik gaan werken als adviseur leerlingondersteuning bij BCO en vervolgens heb ik mij verder ontwikkeld in de richting van adviseur op het gebied van management, organisatie en leidinggeven. De laatste jaren houd ik me vooral bezig met vraagstukken op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, management en organisatie, leiddinggeven, coachen, groepsdynamica/groepsvorming en gespreksvoering.