TERUG NAAR ONS TEAM

Pierre Pas

senior adviseur

Pierre Pas

senior adviseur

"Mijn drijfveer is om mensen zo ver te brengen dat ze het beste uit zichzelf halen."

In mijn advieswerk zet ik de leerkracht en de klassenpraktijk zo veel mogelijk centraal. Samen zoek ik hoe iedereen binnen alle lagen van de organisatie optimaal versterkt en gefaciliteerd kan worden binnen zijn of haar rol en taak: kennis vergroten, samen onderzoeken, creatieve oplossingen bedenken, uitproberen, vooral ook lachen om de momenten dat het niet loopt zoals verwacht en vieren als het juist boven verwachting gaat.
Mijn expertise ligt het op het gebied van taal-leesonderwijs, kansrijke combinatiegroepen, gepersonaliseerd leren (met regie) en 21e-eeuwse vaardigheden.

Publicaties

Mijland, E. (2019). Taal integraal op een weekschaal. JSW, 103(7), 46-49.