Ons team

TERUG NAAR DE LIJST

Nikki Geraets

behandelaar dyslexie - psycholoog

Nikki Geraets

behandelaar dyslexie - psycholoog

"Kijkend naar de talenten en kwaliteiten van ieder kind, zoek ik naar een goede manier om het kind te begeleiden."

Als ik terugkijk op mijn eigen schooltijd, dan herinner ik me vooral de leerkrachten die authentiek waren en aandacht hadden voor hun leerlingen. Leerkrachten die niet alleen ‘les konden geven’, maar ook oprecht investeerden in de relatie met hun leerlingen. Ook uit verschillende onderzoeken is het aspect ‘relatie’ binnen het onderwijs enorm belangrijk gebleken. Wanneer aan deze voorwaarde voldaan wordt, kan er gewerkt worden aan andere doelen en kan een kind tot ontwikkeling komen.

Mede daardoor vind ik het in mijn werk van groot belang om oprechte aandacht en interesse te hebben voor ieder kind. Ik investeer in de relatie met hen door authentiek te zijn, te luisteren en vertrouwen te bieden. Wanneer er drempels op de weg zijn, reik ik mijn hand uit en gaan we er eerst samen overheen. Mijn doel is uiteindelijk om kinderen te leren hoe ze zelf over deze drempels heen kunnen klimmen om weer verder te gaan.

Gedurende mijn studie pedagogiek en de master Mental Health (specialisatie kind- en jeugd) merkte ik dat vooral kinderen met speciale leerbehoeften mijn interesse wekken. Mijn werkzaamheden als dyslexiebehandelaar binnen BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning sluiten hier perfect op aan. Ik geef wekelijks behandeling aan kinderen met ernstige dyslexie. Naast de focus die ligt op het verbeteren van het spellen en lezen, vind ik het ook belangrijk om kinderen iets te leren over dyslexie en een bijdrage te kunnen leveren aan hun zelfvertrouwen. Tot slot hoop ik ook een stukje van mijn eigen liefde voor lezen en schrijven over te kunnen brengen op de kinderen die ik begeleid. Want ik gun het ieder kind om even te verdwijnen in een boek of helemaal op te gaan in je eigen fantasieverhaal.

Verhaal uit de praktijk

Lees hier een praktijkverhaal waar Nikki bij betrokken is.