TERUG NAAR ONS TEAM

Neeltje Cox

strategisch adviseur / programmaleider onderwijs en jeugdhulp

Neeltje Cox

strategisch adviseur / programmaleider onderwijs en jeugdhulp

"Iedereen moet mee kunnen doen, hoe klein of groot ieders bijdrage ook is"

Het werken met en voor kinderen en jongeren bij wie de ontwikkeling niet altijd vanzelf gaat is een belangrijke drijfveer voor mij. Het geeft mij energie om op een zinvolle manier bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind, de professional en de organisatie.

Door als adviseur goed te luisteren en vragen te stellen zorg ik dat mensen zich gehoord voelen en dat de verschillende perspectieven helder worden. Zo kunnen we samen de volgende stap in een ontwikkelproces zetten. Dat kan op praktisch niveau, door mee te denken in complexe casuïstiek, maar ook op school- of bestuursniveau. Het ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid dat voldoende commitment heeft: daar sta ik voor!

Ik ben werkzaam geweest als ambulant begeleider, orthopedagoog en onderzoeker in zowel regulier onderwijs als in verschillende types speciaal onderwijs. Deze ervaringen hebben gezorgd voor een brede, praktische basis die zeer nuttig was in de voorgaande jaren waarin ik als coördinator van een samenwerkingsverband passend onderwijs heb gewerkt. Als spin in het web heb ik als coördinator samen met scholen, gemeenten en jeugdhulpverlening passend onderwijs verder vormgegeven. Boeiende, complexe processen met verschillende belangen, waarin het gelukt is om samen steeds een stap vooruit te zetten. Passende ervaring die ik nu graag inzet als adviseur voor onderwijs en gemeenten.