TERUG NAAR ONS TEAM

Nanneke Hulstijn-Hendrikse

senior adviseur - orthopedagoog

Nanneke Hulstijn-Hendrikse

senior adviseur - orthopedagoog

"‘Om ergens te komen, moet je eerst besluiten niet te blijven waar je nu bent’ - Omdenker Nelleke Poorthuis"

Elk kind verdient een kans; dat is wat we elk kind willen geven. Aan ons de schone taak om het onderwijs mee te laten groeien met de kinderen en de tijd. Om zo de kansen voor elk uniek kind te kunnen blijven bieden. Kinderen te laten worden wie ze in wezen zijn. Dit vraagt om creativiteit (het bedenken van nieuwe dingen) en innovatie (de nieuwe dingen doen).

In mijn werk hecht ik veel waarde aan open en persoonlijk contact met respect voor elkaar. Samenwerken vanuit een gelijkwaardige relatie, met wederzijds vertrouwen en ruimte voor inspiratie, geeft een veranderproces haar kaders.

Ik raak anderen in mijn werk door vraagstukken/problemen vanuit een ander perspectief te belichten. Door leerkrachten of directeuren anders tegen problemen aan te laten kijken, verandert hun blik op het probleem.

Anderen raken mij doordat ze met moed hun angst overwinnen. Doordat ze hun hart volgen om een droom te verwezenlijken. Ik word geraakt doordat ze kunnen loslaten wat vertrouwd is en ruimte geven aan het nieuwe (vaak nog onbekende).

Als onderwijsadviseur bij BCO zet ik mijn gedrevenheid, om het onderwijs te optimaliseren, in door in het voorschoolse of binnen het primair onderwijs adviesopdrachten en interim opdrachten te vervullen.

Vóór en tijdens mijn studie Orthopedagogiek heb ik lesgegeven in het speciaal onderwijs. Van deze ervaringen heb ik veel geleerd, zowel als orthopedagoog en persoon.

Publicaties

Bokkers, S., Gerwen, N. van, Geraads, A., Wienen, B., Hulstijn, N., Janssen, M., Titulaer, S., Stammen, L. & Ven, M. van de (2020). Pedagogisch optimisme in het primair en voortgezet onderwijs. Venlo: BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning. https://publicaties.bco-onderwijsadvies.nl/hgpd/magazine

Verhalen uit mijn dagelijkse praktijk