TERUG NAAR ONS TEAM

Miriam van Heur

adviseur - GZ-psycholoog

Miriam van Heur

adviseur - GZ-psycholoog

"Denken in kansen... Zoeken naar kwaliteiten en mogelijkheden... Geloven in de ontwikkelkracht van ieder kind... Hier sta en ga ik voor!"

Elk kind en iedere jongere nodigt me uit tot een zoektocht naar positieve aspecten. Deze vormen het uitgangspunt om tot verdere ontwikkeling te komen. Samen met kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, docenten, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren en mentoren wordt er gezocht naar de juiste handreikingen om zo het meest haalbare te bereiken. De leerkracht, docent is een belangrijke schakel in dit proces. Oprechte betrokkenheid, een kritische luisterhouding en een goede afstemming zijn hierbij cruciaal.

Inmiddels werk ik sinds 2010 als onderwijsadviseur en GZ-psycholoog bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning en houd ik me bezig met consultatieve leerlingbegeleiding in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, uitvoering van diagnostiek en begeleiding van jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling.  Verder ben ik lid van het Ondersteuningsloket VO, waar ik samen met collega’s adviseer over een passende plek en aanpak voor jongeren met speciale onderwijsbehoeften. Jaarlijks verzorg ik een aantal cursussen op leer- en gedragsgebied en begeleid ik teambijeenkomsten. In onze organisatie houd ik me bezig met het verbeteren van de kwaliteit en professionalisering van collega’s.

Werken bij BCO betekent maatwerk leveren: adviserend, begeleidend, op welke manier dan ook. Elke werkdag is weer een nieuwe uitdaging!

Ook als professional zoek ik deze uitdaging; graag wil ik mijn kennis en vaardigheden versterken en me verder ontwikkelen. Zeker in deze tijd waarin er veel ontwikkelingen en veranderingen zijn. Een aantal jaren geleden heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond en heb ik me verdiept in CGT, EMDR (basis en vervolg), ACT en oplossingsgericht werken. Tevens heb ik ervaring en kennis opgedaan bij de sGGZ in Boxmeer. Ook de toekomst vraagt permanente doorontwikkeling.

Verhaal uit de praktijk

Lees hier een praktijkverhaal waar Miriam bij betrokken is.