TERUG NAAR ONS TEAM

Miriam van Heur

adviseur - GZ-psycholoog

Miriam van Heur

adviseur - GZ-psycholoog

"Denken in kansen... Zoeken naar kwaliteiten en mogelijkheden... Geloven in de ontwikkelkracht van ieder kind... Hier sta en ga ik voor!"

Elk kind nodigt me uit tot een zoektocht naar positieve aspecten. Deze vormen het uitgangspunt om tot verdere ontwikkeling te komen. Samen met kinderen en ouders, leerkrachten, intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren wordt er gezocht naar de juiste handreikingen om zo het meest haalbare te bereiken. De leerkracht is een ongekend belangrijke schakel in dit proces. Oprechte betrokkenheid, een kritische luisterhouding en een goede afstemming zijn hierbij cruciaal.

Inmiddels werk ik ruim 12 jaar als onderwijsadviseur/GZ-psycholoog bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning en houd ik me hoofdzakelijk bezig met consultatieve leerlingbegeleiding in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ook het uitvoeren van aanvullende diagnostiek hoort hier bij. Tevens ben ik lid van het Ondersteuningsloket VO, waar ik samen met collega’s mee denk over een passende plek en aanpak voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Verder verzorg ik jaarlijks een aantal cursussen op leer- en gedragsgebied en begeleid ik teambijeenkomsten. Werken bij BCO betekent maatwerk leveren: adviserend, begeleidend, op welke manier dan ook. Elke werkdag is weer een nieuwe uitdaging!

Zelf ben ik opgegroeid in een ‘onderwijsfamilie’. Na het afronden van de Pabo wilde ik mezelf graag verder ontwikkelen en mijn kennis verbreden. De opleiding pedagogische wetenschappen en onderwijskunde sloot hierbij goed aan. De afgelopen jaren heb ik verschillende opleidingen gevolgd om me verder te verdiepen op leer- en gedragsgebied. Recent heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. Ook de toekomst vraagt permanente doorontwikkeling.

Verhaal uit de praktijk

Lees hier een praktijkverhaal waar Miriam bij betrokken is.