TERUG NAAR ONS TEAM

Maud Keizers

consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen - behandelaar dyslexie - orthopedagoog

Maud Keizers

consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen - behandelaar dyslexie - orthopedagoog

Voor mij is het belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Soms gaat dit vanzelf, soms kunnen vertrouwen en extra ondersteuning net dat extra zetje geven waardoor kinderen in hun eigen ‘kunnen’ gaan geloven. Voor mij is het dan ook erg belangrijk om sámen met het kind aan hun eigen leerproces te werken. Dit komt naar mijn mening vrijwel altijd ten goede van de motivatie, het ‘leren leren’ en het ontwikkelen van een reëel zelfbeeld.

Binnen BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning ben ik werkzaam als behandelaar dyslexie. Dit houdt in dat ik iedere week behandelingen geef aan kinderen met ernstige dyslexie (ED) op hun eigen school. Daarnaast houd ik contact met ouders, school en de hoofdbehandelaar over het verloop van de behandelingen. Binnen de behandeling besteden we natuurlijk aandacht aan spellen en lezen, maar ook aan motivatie en psycho-educatie.

Ik heb mijn studie Pedagogische Wetenschappen gevolgd op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mijn vakken en stages waren vooral gericht op leren, lezen en verschillende culturen binnen het onderwijs. Mijn afstudeerstage vond plaats in het speciaal onderwijs, op een basisschool voor kinderen met ernstige taalproblemen. Binnen BCO komen veel van deze aspecten samen en daarom merk ik dat ik hier volledig op mijn plek ben.

Verhalen uit de praktijk

Lees hier de praktijkverhalen waar Maud bij betrokken is.