TERUG NAAR ONS TEAM

Marij Trienekens

psychologisch pedagogisch assistent

Marij Trienekens

psychologisch pedagogisch assistent

"Je gunt elk kind toch een fijne schooltijd!"

Het welzijn van kinderen, in de breedste zin van het woord, is de basis voor een goede en gezonde ontwikkeling van het kind. Het onderwijs neemt een grote plaats in het leven van een kind en daarom is het van belang dat een kind zich binnen de onderwijssituatie prettig voelt en tot ontwikkeling kan komen. Helaas is hier om verschillende redenen niet altijd sprake van. Voor mij is het een uitdaging om door middel van persoonlijk contact, onderzoeken en observaties van het kind een bijdrage te leveren ten behoeve van de advisering door de psycholoog/orthopedagoog.

Binnen BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning vervul ik de rol van psychologisch pedagogisch assistent en werk onder de verantwoordelijkheid van een orthopedagoog/psycholoog. Mijn werk is vooral gericht op de afname van individuele en groepsonderzoeken op het gebied van intelligentie maar ook op het gebied van concentratie, rekenproblemen, dyslexie en gedrag. Ik vind het van groot belang dat er niet alleen gekeken wordt naar scores maar vooral naar de sterkte/zwakte analyses van het profiel. Hoe kunnen we dit inzetten om het kind weer in ontwikkeling te krijgen. Daarnaast geven observatiegegevens op het gebied van werkhouding en de leerling zelf een toegevoegde waarde ten behoeve van handelingsgerichte adviezen.

Het welzijn van kinderen heeft mij altijd geboeid. Het begin van mijn loopbaan, na de opleiding HBO Jeugdwelzijnswerk, is gestart in de kinderbescherming, waar ik zes jaar gewerkt heb als groepsleidster in een gezinsvervangend tehuis. Binnen dit werk heb ik intensief met kinderen en ouders gewerkt. Daarna ben ik via een omscholing van het NIP binnen het onderwijs gaan werken als pedagogisch psychologisch assistent en ben cursussen en scholing blijven volgen om up to date te blijven. Tot op de dag van vandaag vind ik het persoonlijk contact met kinderen en proberen om een duidelijk beeld te krijgen van een kind nog steeds een mooie uitdaging.

Heb je vragen of kan ik je ergens mee helpen?