TERUG NAAR ONS TEAM

Marianne Brugge

associé

Marianne Brugge

associé

"Groeien vanuit eigen kracht"

Het onderwijs heb ik de afgelopen jaren vanuit verschillende kanten mogen ontdekken. Met hart voor de kinderen ben ik na mijn studie direct als leerkracht gestart. De ontwikkelingen die zich daarna voordeden heb ik met beide handen aangepakt: ik werd intern begeleider, video-interactie begeleider om vervolgens benoemd te worden tot directeur. Gedurende mijn loopbaan stond telkens de vraag centraal: Hoe kan ik anderen helpen om zich verder te ontwikkelen? Meest recent was mijn rol als bestuurder van een onderwijsorganisatie. Een van mijn taken was om onderwijs en personeel te koppelen aan inhoud.

Mijn onderwijstijd heeft mij de vele kanten van het onderwijs laten zien. Hoe kan ik het onderwijs aan kinderen ondersteunen? Onder andere door de leerkracht de mogelijkheden te laten zien, door een directeur te laten zien wat de kansen van het onderwijs zijn en door in gesprek te gaan met bestuurders om vanuit een helikopterbril te kijken naar het onderwijs.

Mensen raken mij door met hart voor de kinderen het onderwijs vorm te geven, door écht een relatie aan te gaan met de kinderen en creatief met onderwijsdoelen om te gaan. Ik raak mensen omdat ik naar ze luister om ze te begrijpen, ik ben nieuwsgierig naar de ander en geef vertrouwen. In mijn werk probeer ik zoveel mogelijk bij de ander aan te sluiten en kijk naar welke volgende stap passend kan zijn. Woorden als rustig, duidelijk en doelgericht zijn kenmerkend voor mijn manier van werken. Ik vind het proces dat zich bij de mensen afspeelt belangrijk en verlies het resultaat niet uit het oog.

Bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning ben ik werkzaam als associé. Ik ben verbonden aan diverse mooie opdrachten in het onderwijs. Zo mag ik rollen vervullen als interim-directeur in het basisonderwijs, externe vertrouwenspersoon en mag ik jonge directeuren begeleiden.

Naast mijn werkzaamheden bij BCO ben ik (arbeids)mediator (MFN geregistreerd) en onderwijsconsulent Regio Brabant.